Hyppää sisältöön
Uutiset
LiiKen uusi viestintä- ja globaalikasvatushanke tähtää liikuntaan ja kestävään kehitykseen
21.6.2021
Uutisarkisto
Näytä lisää...

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe sai Ulkoministeriön rahoituksen globaalikasvatushankkeelle – verkkokurssin ja työpajojen aiheena ”Kestävästi Liikkeelle!

LiiKen Kestävästi liikkeelle! -globaalikasvatushankkeen tarkoituksena on kouluttaa liikunta-alan toimijoita, opettajia ja opiskelijoita kestävän kehityksen teemoista. Hanke on jatkoa LiiKen pitkälle kokemukselle viestintä- ja globaalikasvatushankkeista, joita Suomen ainoa liikunnan kehitysyhteistyöhön keskittyvä kansalaisjärjestö on tehnyt jo vuosikymmenen ajan. Yhdestä innostavasta aikaisemmasta valmistavasta toiminnasta eli Kestävästi Liikkeelle -hankkeesta voit lukea lisää täältä.

Kestävästi liikkeelle! -verkkokurssilla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää välineenä Kestävän Kehityksen Tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan käytäntöön liikunta-alalla. Verkkokurssi perustuu uudistavaan oppimiseen (Transformational Learning Theory). Uudistavan oppimisen tarkoituksena on uudistaa käsityksiämme ihmisenä olemisesta sekä suhteestamme ympäröivään todellisuuteen. Kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat esimerkkejä ongelmista, joiden vuoksi omaa suhdetta ympäröivään maailmaan tulee pohtia ja kyseenalaistaa omia asenteita.

Uudistavaan oppimiseen tähtäävä ja sen toimintaperiaatteiden mukaisesti rakennettu verkkokurssi tarkastelee YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita liikunnan ja kehityksen näkökulmasta (sport & development). Lisäksi tavoitteena on laajentaa ja parantaa ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä, joiden kautta ymmärretään myös kestävään kehitykseen liittyviä taustatekijöitä.

Kehityskysymyksiä lähestytään Suomen kehityspolitiikan neljän läpileikkaavan teeman kautta: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus (vammaisten asema), ilmastokestävyys ja vähäpäästöinen kehitys. Nämä neljä teemaa muodostavat verkkokurssin oppimismoduulit, joihin myös kestävän kehityksen Agenda2030 tavoitteet linkittyvät. Teemoja tarkastellaan feministisen ja postkolonialistisen kritiikin sekä intersektionaalisen ajattelun kautta, joka luo pohjan uudistavalle oppimiselle. Samalla tuodaan esille, kuinka liikuntaa voidaan käyttää apuvälineenä kehityskysymysten ratkaisuissa. Tarkoituksena on myös esittää vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja sitä, miten liikunta-alan toimija voi ottaa työssään kestävän kehityksen paremmin huomioon ja edistää Agenda 2030-ohjelman toteutumista. Tarjolla on myös kattava materiaalipankki, joka sisältää muun muassa Kestävän kehityksen liikuntaharjoitteita. Kurssi on ilmainen ja avoin kaikille kestävästä kehityksestä ja liikunnasta kiinnostuneille liikunta-alan toimijoille.

Hanke kattaa maantieteellisesti koko Suomen, sillä verkkokurssi mahdollistaa opiskelun missä päin Suomea tahansa. Työpajat järjestetään Vierumäellä, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Työpajat voidaan järjestää myös verkkotapahtumina, jos koronavirus edelleen rajoittaa lähiopetustapahtumien järjestämistä. Tämän lisäksi LiiKen kautta voi tilata koulutuksen omalle järjestölle, yritykselle tai muulle organisaatiolle. Kurssia ja työpajoja tarjotaan myös kaupunkien ja kuntien liikuntapalveluiden henkilökunnalle sekä kaupallisen puolen liikuntaketjuille.

Hankkeen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat:

  • Haaga-Helian, Kajaanin ja Lapin AMK:n liikunnanohjaajat
  • Jyväskylän yliopiston liikunnanlaitoksen opiskelijaryhmät
  • Urheiluopistojen (12 kpl) liikunnanopettajat
  • Hyvinvointiohjaajakurssi maahanmuuttajille
  • LiiKen vapaaehtoiset ja harjoittelijat

Epäsuoria kohderyhmiä ovat koulutettavien ryhmien omat sidosryhmät. Sidosryhmien omiin koulutettaviin kuuluu kaikkia sukupuolia, kaikkia ikäryhmiä, vähemmistöihin kuuluvia ja vammaisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Voidaan sanoa, että koulutus sopii kaikille. Hankkeella tavoitetaan epäsuorasti parhaimmillaan 10 000 ihmistä. hankkeen päävastuuhenkilönä toimii Miia Hautakangas, miia.hautakangas@liike.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Simo Kokko/LiiKe