Hyppää sisältöön
Liikunnalla muutosta!
LiiKe edistää liikunnan avulla kestävää, hyvinvoivaa ja tasa-arvoista maailmaa.
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on ensimmäinen ja ainoa suomalainen liikuntaa päävälineenään käyttävä kehitysyhteistyöjärjestö. Tarinamme alkoi jo vuonna 2001. Tuemme koulunkäyntiä liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin sekä edistämme laadukasta liikunnanopetusta kehittyvissä maissa.
Miksi?
Liikunta on jokaisen ihmisoikeus, ja loistava väline kestävän kehityksen edistämiseen. Kaikilla etnisyyteen, uskontoon, vammaan, ulkonäköön tai sukupuoleen katsomatta tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen.
Kenelle?
LiiKen kohderyhmänä ovat kohdemaidensa heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät, erityisesti tytöt sekä vammaiset henkilöt. Lisäksi LiiKe tekee globaalikasvatusta, jonka kohderyhmänä ovat liikunta-alan ammattilaiset.
Koulutuskeskus Tansaniaan
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Lahjoita
Liikuntakasvatusta tytöille
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Lahjoita
Liikuntakasvatusta pojille
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Lahjoita
Opetushanke Zimbabwessa
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Lahjoita
Liikunnan globaalikasvatusta
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Lahjoita
Yläkoululiikuntaa Tansaniassa
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.
Lahjoita
Työmme tuloksia
Yläkoulusta valmistuneet
Empowered Girls Speak Out -hankkeen aikana kohderyhmiä tuettiin liikunnalla. Vuosina 2017–2020 yläkoulusta valmistuneiden lukumäärä kipusi yhteistyökouluissa 9 prosentista huimaan 51,6 prosenttiin.
2015
9 %
9 %
2020
51,6 % ball
3500 koulutettua liikunnanopettajaa
1700 kunnostettua liikuntafasiliteettia
250 tyttöä koulutettu vertaisryhmiensä ohjaajiksi (Peer Leader)
500000 hankkeista hyötynyttä edunsaajaa 2001-2022
Uutiset
LiiKe järjestää kestävän kehityksen verkostotapahtuman 8.5.2024
25.1.2024
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe järjestää “Liikunta, Luonto & Hyvinvointi: Kestävän kehityksen yhdistävät voimat” -verkostotapahtuman Varalan Urheiluopistossa 8.5.2024. Tapahtuman tarkoituksena on verkostoitua ja luoda yhdessä liikunta-alan eri toimijoiden kanssa parempia malleja kestävän kehityksen edistämiselle. Lisäksi tapahtumassa luodaan ja jaetaan käytännön ratkaisuja ratkaisuja sille, kuinka liikunnan yritys- ja järjestöyhteistyöllä voidaan edistää kestävää kehitystä. Tapahtuma on maksuton ja sisältää […]
Lue lisää

Uutisarkisto

Arkiliikkeen lisääminen LiiKen uuden hankkeen keskiössä
Arkiliikkeen lisääminen tuottaa hyvinvointia niin yksilölle kuin maapallollekin. Ihmisten arkivalintoihin vaikuttamista on tehtävä monin eri keinoin. LiiKen uuden opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän hankerahoituksen voimin tiedotetaan aktiivisten valintojen ja päästöttömien liikkumistapojen hyödyistä, edistetään liikennerauhaa sekä tutustutaan lajeihin, joilla voi liikkua kestävästi. Samalla toimitaan myös liikkumattomuuden kriisin ehkäisemiseksi. Liikunnalla tai paikasta paikkaan liikkumisella on todettu olevan erityinen […]
23.1.2024
Lue lisää
Globaalikasvatuksen syksy 2023
LiiKen Kestävästi Liikkeelle! -globaalikasvatushankkeen toinen hankekausi alkaa olla puolivälissä, joten on hyvä hetki ottaa lyhyt katsaus globaalikasvatuksen syksyyn. Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? -hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä sekä niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista niin Agenda2030 kestävän kehityksen […]
9.1.2024
Lue lisää
LiiKe ja Jyväskylän yliopiston Liikunnan laitos kouluttamassa Tansaniassa
Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe on saanut nelivuotisen rahoituksen Ulkoministeriöltä kahteen uuteen hankkeeseen, toinen Tansaniassa ja toinen Zimbabwessa. Hankkeet kohdistuvat liikunnan opettajien koulutukseen molemmissa maissa. Tansaniassa tavoite on vahvistaa 56 yläkoulun liikunnan opettajien tietotaitoa ja Zimbabwessa vastaavasti koko maan opettajankoulutuslaitosten (17) opetustekniikkaa ja -taitoa. Molemmissa hankkeissa on terveyskasvatus, kestävä kehitys sekä soveltava liikunta vahvasti mukana. LiiKen kumppaneina […]
9.1.2024
Lue lisää
LiiKettä tukemassa