Hyppää sisältöön
Uutiset
Globaalikasvatuksen syksy 2023
9.1.2024
Uutisarkisto
Näytä lisää...
Syksyinen luontomaisema

LiiKen Kestävästi Liikkeelle! -globaalikasvatushankkeen toinen hankekausi alkaa olla puolivälissä, joten on hyvä hetki ottaa lyhyt katsaus globaalikasvatuksen syksyyn.

Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? -hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä sekä niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista niin Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin kuin laajempiin kehityspoliittisiin tavoitteisiin.

Pilottihankkeessa (2021–2022) LiiKe tuotti 1 opintopisteen (op) laajuisen kestävän kehityksen verkkokurssin ja työpajoja, joilla koulutettiin mm. liikunta-alan korkeakouluopiskelijoita, urheiluopistojen opettajia sekä vastuuverkostoa. Korkeakouluopiskelijoiden palautteista nousi esiin kiinnostus ja tarve syventyä asioihin nykyistä kurssia vielä laajemmin, ja näin ollen toisella Kestävästi Liikkeelle! -hankekaudella verkkokurssia laajennetaan 2 op arvoiseksi. Samaan aikaan nykyinen kurssi (1 op) koettiin jo työelämässä olevien liikunta-alan ammattilaisten keskuudessa liian laajaksi kokonaisuudeksi opiskella työn ohessa. Tähän vastataksemme verkkokurssista tehdään myös suppeampi versio, jonka liikunta-alan organisaatio voi ottaa osaksi henkilöstön lisäkoulutusta.

Kestävästi Liikkeelle! -globaalikasvatushankkeen syksy on siis ollut työntäyteinen: materiaalia on työstetty uutta laajempaa verkkokurssia varten ja samaan aikaan sisältöä on tiivistetty suppeampaa verkkokurssia varten. Tavoitteena on saada uudet materiaalit julkaistua alkuvuodesta.

Onneksi syksyyn on mahtunut myös koulutusvierailuja. Syyskuussa kävimme vierailevana luennoitsijana Lapin AMK:n liikunnan ja vapaa-ajan opiskelijoiden Luontoliikunnan ja kestävyyskasvatuksen kurssilla (10 op). Opiskelijat opiskelivat etukäteen Kestävästi Liikkeelle! -verkkokurssin. Vietimme opiskelijoiden kanssa Pellossa kaksi päivää työpajaillen luonnon helmassa.

Teksti: Maarit Ekholm-Mangaonkar ja Miia Hautakangas