Hyppää sisältöön
Uutiset
Tyttöjen liikunta- ja koulutushanke jatkuu Tansanian Mtwarassa - tulokset erittäin lupaavia
8.2.2021
Uutisarkisto
Näytä lisää...

Tytöt (ja pojatkin) liikunta- ja koulutusnosteessa Tansanian Mtwarassa

 

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on saanut vuosille 2021–24 Ulkoasiainministeriön rahoituksen, jolla tuetaan tansanialaisen Mtwaran läänin 50 yläkoulun tyttöjen (ja poikien) liikuntaa, terveyskasvatusta, elämänhallintataitoja ja tietenkin akateemista selviytymistä opinnoista. Hanke on jatkoa Empowered Girls Speak Out -projektia (EGSO 2017-20), jossa pilotoitiin eri keinoja lisätä tyttöjen koulunkäyntiä, oppimista ja oman kehon hallintaa. Tulokset olivat merkittäviä! Teiniraskaudet ja koulun keskeyttämiset hävisivät lähes olemattomiin ja tyttöjen läpipääsy yläkoulun päättökokeissa nousi keskimäärin 41 prosenttiyksikköä.

”EGSO 2” -hankkeen tavoitteet ovat vielä kunnianhimoisemmat kuin edellisen saavutukset. Terveyskasvatusta lisää, monipuolisempaa liikuntaa kouluihin, enemmän tasa-arvoa, parempia oppimistuloksia ja kirsikkana kakussa; nostaa Mtwaran lääni oppimistuloksissa alemmasta kastista keskikastiin.  Hankkeen avulla tuettavien koulujen määrä on noussut 9:stä 50:een, maakuntia on kahden sijaan kuusi ja tuettavien tyttöjen, opettajien, virkailijoiden ja opiskelevien poikienkin määrä on moninkertaistunut. Mukaan on tullut tukimuoto, jolla kannustetaan liikunta-, näkö-, kuulo-, ja kehitysvammaisia nuoria jatkamaan koulutustaan yläkouluun ja jatkamaan myös ammattikoulutukseen.

LiiKen yhteistyökumppani Tansaniassa on Sports Development Aid -järjestö (SDA) ja heidän kapasiteettiaan tullaan vahvistamaan erilaisilla koulutuksilla, webinaareilla ja tutoroinnilla. SDA on perustettu 2003, muutama vuosi LiiKen jälkeen ja on saavuttanut loistavan aseman tansanialaisessa liikunta- ja koulukulttuurissa aina monia ministeriöitä myöden.

Elämää Mtwaran läänissä pitää tarkastella syvemmältä ymmärtääkseen koulutuksen ja tasa-arvon ongelmia. Köyhyys ja pitkät koulumatkat ovat isoja esteitä erityisesti tyttöjen koulutukseen. Tyttöjen toimintoja 6–12 vuoden iässä hallitsee voimakkaasti osallistuminen Unyago -initiaatiokoulutukseen. Poikien vastaava on Jando, jota mm. amerikkalainen tohtori Meghan Halley on tutkinut vuosina 2010–11. Näissä salaisissa initiaatiorituaaleissa tytöt koulutetaan palvelemaan miestä ja toimimaan äiteinä ja kodinhoitajina. Vastaavasti pojat koulutetaan miehiksi. Tällaiset varhaiset stereotypiat saattavat olla vahingollisia niin tytöille kuin pojillekin. Etenkin pojat ajattelevat, että nyt he ovat miehiä ja koulunkäynti tyssää siihen. Tytöt taas tulevat seksuaalisesti aktiivisiksi koska heille on opetettu niin. Ei välttämättä vielä alle 12- vuotiaina mutta Unyagon jatkovaiheissa 12–17-vuotiaina kyllä.

SDA on onnistunut kehittämään Unyagon sisältöä terveyskasvatuksellisempaan suuntaan. Uutta materiaalia on kirjoitettu yhteistyössä uuden Unyago -kouluttajien eli Kungwien järjestön ”Stadi Ang’avu za Mshichana” kanssa. Useat Kungwit ovat liittyneet jäseniksi uuteen järjestöön ja käyttävät tämän vuosituhannen terveyskasvatusmateriaaleja omissa Unyago -koulutuksissaan. EGSO-hankkeen 2017–20 suurimpia saavutuksia olivat perinteisen nais-mies-roolijaon kyseenalaistaminen, terveyskasvatuksen ajanmukaistaminen ja tyttöjen itsemääräämisoikeuden mittava lisääminen. Tuloksina oli esimerkiksi Mayangan yläkoulun hyväksytysti suorittaneiden tyttöjen lukumäärän nousu nollasta muutamaan kymmeneen. Ennen hankkeen aloittamista Mayangan yläkoulun aloittaneesta 32 tytöstä kaksi istui päättökokeissa neljän vuoden päästä eikä kumpikaan läpäissyt. Nykyisin asiat ovat toisin!

LiiKe ja Sports Development Aid ovat järjestäneet edunsaajien kanssa jo useita kokouksia ja näyttää siltä, että kouluyhteistyö sekä Kungwien kouluttaminen tulevat olemaan seuraavan neljän vuoden pääkohteet. Kungien järjestö on laajenemassa kaikkiin maakuntiin, ja he ovat ylpeitä uusista näkökulmista tyttöjen aseman kehittämisessä.

Kaikissa 50 koulussa tullaan aloittamaan tyttöjen ja poikien liikunnallisia toimintakerhoja, joissa keskustellaan terveellisistä elämäntavoista, itsehallinnasta, tasa-arvosta, koulutuksesta ja paljon muusta. Kungwien kanssa jatketaan hedelmällistä työtä kasvatusmateriaalien ajanmukaistamiseksi. Eteläinen Tansania on siirtymässä tälle vuosituhannelle – ja paikallisten virkailijoiden, opettajien, poikien ja erityisesti tyttöjen mielestä sen pitääkin olla juuri näin.

Henkilökunnan koulutus menosa Mtwarassa

 

Teksti, Ari Koivu