Hyppää sisältöön
Tervetuloa mukaan verkkokurssillemme!
Ilmainen
Korkeakoulutasoinen
Toteutus itsenäisesti
Aikaisemmin rekisteröityneet voivat kirjautua suoraan allaolevalla kirjautumistoiminnolla.
Unohdin salasanan

Rekisteröidy kurssialustalle.

Olen:
Suoritan koulutuksen
Lue tietoturvaseloste.
Seuraavat tiedot kerätään anonyymisti tilastointia varten. Tietojen avulla hanketta voidaan kehittää eteenpäin saavuttamaan ja palvelemaan moninaisempiaryhmiä.
Onko sinulla vaikeuksia nähdä, vaikka käyttäisit silmälaseja?
Onko sinulla vaikeuksia kuulla, vaikka käyttäisit kuuloavustinta?
Onko sinulla vaikeuksia kävellä tai kiivetä portaita?
Onko sinulla vaikeuksia muistamisen tai keskittymisen kanssa?
Onko sinulla vaikeuksia peseytyä ja pukeutua itsenäisesti?
Onko sinulla vaikeuksia kommunikoinnissa (ymmärretyksi tuleminen tai muiden ymmärtäminen)?

Kiitos rekisteröitymisestä.

Saat pian sähköpostiisi ohjeet kirjautumiseen.

Unhodin salasanan

Mikäli syöttämälläsi sähköpostiosoitteella löytyy tunnukset, saat pian sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit käydä luomassa uuden salasanan.

Aseta uusi salasana

Vihje: Salasanassa on oltava vähintään kahdeksan merkkiä.

Spurtataan yhdessä kohti kestävän kehityksen maaliviivaa!

Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka toimeenpanna YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet toteen liikunta-alalla?

Kurssilla opitaan, kuinka liikuntaa voidaan käyttää YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja kuinka tavoitteet toimeenpannaan käytäntöön liikunta-alalla.

Kestävän Kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) pyrkii tukemaan kehitystä jakasvua siten, että maapallomme säilyy myös tuleville sukupolville. Toimintaohjelmanslogan kuuluu “Leave no one behind!”, ja siinä huomioidaan maapallon kantokyvyn vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat siis käsi kädessä.

Ohjelman keskeiset tavoitteet:
  1. Poistaa äärimmäinen köyhyys kaikkialta maailmasta ja kaikissa muodoissa.
  2. Taistella epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
  3. Taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Videolla tunnetut urheilijat ja liikunta-alalla tunnetut henkilöt kertovat, miksi sinun kannattaa opiskella Kestävästi Liikkeelle! -verkkokurssi. →

Liikunta ja urheilu vaikuttavat merkittävästi 10:een Agenda2030 tavoitteeseen!

Liikunnan ja urheilun merkitys kestävän kehityksen edistäjänä on tunnustettu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tasolla saakka. Liikunnalla ja urheilulla on todettu olevan merkittävää vaikutusta kymmeneen ohjelman tavoitteeseen 17:sta Agenda2030 tavoitteesta. Kurssissa tarkastellaan kyseisiä liikuntaan ja urheiluun linkittyviä Agenda2030-tavoitteita Suomen kehityspolitiikan neljän läpileikkaavan teeman kautta. Teemat ovat sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ilmastokestävyys ja ympäristönsuojelu sekä vähäpäästöinen ja tasa-arvoinen kehitys. Lisäksi opitaan kuinka liikuntaa käytetään kehitysyhteistyön välineenä. Nämä teemat muodostavat verkkokurssin viisi oppimismoduulia.

Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, kuten ilmastonmuutos, eriarvoisuus ja ylikulutus koskettavat kaikkia aloja. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä ovat liikunta-alan haasteita ja kuinka toimintaa voidaan kehittää kestäväksi. Tule mukaan opiskelemaan, miten sinä voit edistää vastuullisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöasioita liikunta-alan ammattilaisena!

Kurssin sisältö perustuu tutkittuun tietoon, ja kurssin sisällön ovat tarkastaneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtorit Mariana Siljamäki ja Marja Kokkonen sekä Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen ja Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola.

Kurssin osaamistavoitteet ja toteutus

Kurssin suoritettuaan liikunta-alan toimihenkilö ymmärtää kestävään kehitykseen liittyvät haasteet liikunta-alalla ja tietää, kuinka puuttua sekä vaikuttaa niihin positiivisesti niin yksityishenkilönä, alan ammattilaisena kuin osana liikunta-alan yhteisöjä. Hän osaa linkittää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteet osaksi organisaation toimintatapoja ja tietää kuinka edistää tavoitteita liikunnan keinoin. Olennaista on tarkastella omaa toimintaa ja uskomuksia kriittisesti, jotta toiminnan muutos kestävää kehitystä kohden mahdollistuu.

Kurssi on korkeakoulutasoinen ja 2 op laajuinen. Se on tarjolla esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmia tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Kurssin voi kuitenkin opiskella itsenäisesti kuka tahansa liikunta-alan ammattilainen koulutustasosta riippumatta, joka haluaa lisätä tietouttaan kestävästä kehityksestä liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi kurssia saa vapaasti hyödyntää osana liikunta-alan opetusta ja koulutusta missä tahansa. Kurssin opiskeltua osallistuja saa kestävän kehityksen osaamismerkin!

Suosittelemme opiskelutahdiksi moduuli / viikko, jolloin kurssin suorittamiseen menee viisi viikkoa. Korkeakouluissa kurssikokonaisuuteen kuuluu verkkokurssin lisäksi paikan päällä pidettävä työpaja. Itseopiskeltuna kurssin voi suorittaa omaan tahtiin.

Yhteystiedot

LiiKe tulee mielellään pitämään kestävän kehityksen työpajoja liikunta-alan organisaatioihin.

Verkkokurssiin liittyvissä kysymyksissä tai tilataksesi työpajan, ota yhteyttä:

Miia Hautakangas
miia.hautakangas@liike.fi