Skip to content
For companies

Haluaako yrityksesi kantaa sosiaalista vastuuta sekä edistää liikunnan keinoin tehtävää tasa-arvotyötä? Tule Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKen yhteistyökumppaniksi!

LiiKen tukijana yrityksesi kantaa kortensa kekoon YK:n Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteiden edistämisessä sekä edistää konkreettisesti tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista globaalisti.

Etsimme uusia yritysyhteistyökumppaneita, jotka jakavat missiomme vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asemaa, hyvinvointia ja koulutusta liikunnan keinoin. Kumppanuus LiiKen kanssa vahvistaa yrityksesi brändiä sekä sitouttaa ja motivoi henkilöstöä.

LiiKen toiminnot edistävät seuraavia YK:n Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteita:

3. Terveyttä ja hyvinvointia4. Hyvä koulutus5. Sukupuolten tasa-arvo13. Ilmastotekoja17. Yhteistyö ja kumppanuus

LiiKe:n tukijana yrityksenne on mukana tukemassa:

  1. Yläasteikäisten tyttöjen ja poikien koulunkäyntiä ja tasa-arvotyötä yli 200 koulussa.
  2. Liikunnan opetuksen laadun kehittämistä Tansaniassa ja Zimbabwessa.
  3. Liikunta- ja koulutuskeskuksen toteuttamista vammaisille ja muille yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleville nuorille. Tällöin on mahdollista nimetä yksi tila keskuksesta yrityksen nimen tai vastaavan mukaan.

Kultatukija – 2500 €

Kultatukijana yrityksenne on mukana tukemassa kaikkia kolmea yllämainittua kohdetta.

Hopeatukija – 1400 €

Hopeatukijana yritys valitsee kaksi yllämainituista kohteista, johon LiiKe kohdistaa tuen.

Pronssitukija – 800 €

Pronssitukijana yritys valitsee yhden yllämainituista kohteista, johon LiiKe kohdistaa tuen.