Skip to content
Our work

Globaalit kehityshaasteet, joihin pyrimme vaikuttamaan

Sukupuolten epätasa-arvo
LiiKen tutkimissa Tansanian maaseutujen yläkouluissa jopa yhdeksän tyttöä kymmenestä ei suorita yläkoulua hyväksytysti.
Tavoitteet ja toimenpiteet
1
Koulunkäynnin tukeminen liikunnan keinoin
LiiKe tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä vahvistamalla heidän fyysistä ja henkistä terveyttään liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin.

Liikunta osana koulupäiviä edesauttaa turvallisen, innostavan ja oppimista tukevan kouluympäristön luomista.
Ilmastokriisi
Ilmastonmuutos on suurin terveyttä ja hyvinvointia uhkaava haaste!
Tavoitteet ja toimenpiteet
2
Laadukas liikunnan ja terveyskasvatuksen opetus
LiiKe tekee yhteistyötä kohdemaidensa Opetus-, Urheilu- ja Sisäasiainministeriöiden, opettajankoulutuslaitosten sekä Opettajien ammattiliittojen kanssa laadukkaan liikunnan opetuksen kehittämiseksi ja pätevien opettajien määrän lisäämiseksi.

LiiKe tekee myös vaikuttamistyötä, jotta liikunnan arvostus ja toteutuminen kohdemaiden kansallisissa opintosuunnitelmissa toteutuisi paremmin.
Globaali oppimisen kriisi
LiiKen toimialueella Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa koulua käyvistä kymmenvuotiaista lapsista 89 % ei ymmärrä lukemaansa yksinkertaista tekstiä, johtuen oppimisköyhyydestä.
Tavoitteet ja toimenpiteet
3
Kestävä, hyvinvoiva ja tasa-arvoisempi globaali maailma
LiiKe toiminnot ovat ihmisoikeusperustaisia. Toiminnassa vahvistetaan kohderyhmien kykyä tunnistaa, vaatia ja toteuttaa omia oikeuksiaan sekä viranomaisten kykyä kunnioittaa, edistää ja suojella ihmisoikeuksia ja turvata niiden toteutuminen.

Hankkeissa ei vain harrasteta liikuntaa, vaan niissä lisätään myös tietoutta ja avataan keskustelua laajemmin tasa-arvoon, terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvistä teemoista.
Tulokset
Kestävä, hyvinvoiva ja tasa-arvoinen maailma
Keskeisimmät Agenda2030 tavoitteet
3. Terveyttä ja hyvinvointia
Parempi terveys ja hyvinvointi
5. Sukupuolten tasa-arvo
Naisten ja tyttöjen voimaantuminen
13. Ilmastotekoja
Ihmisoikeuksien vahvistuminen
17. Yhteistyö ja kumppanuus
Liikunta-alan ammattilaisten sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen lokaalisti ja globaalisti
4. Hyvä koulutus
Lasten ja nuorten koulunkäynnin lisääntyminen ja paremmat oppimistulokset
Koulusta valmistuneiden lukumäärä
Liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen laadun nousu ja pätevien opettajien määrän kasvu
Turvallisempi hyvinvointia ja oppimista tukeva ympäristö

LiiKen strategia (PDF)

LiiKen viimeisin vuosikertomus (2022)