Hyppää sisältöön
Tarinamme
Kuvassa näkyy Vumila -nimisen tytön sivuprofiili sekä taustalla merimaisema Tansaniassa.
Kuvassa näkyy Najma -niminen tyttö sekä hänen äitinsä kävelemässä ulkona Tansaniassa.

Inspiroiva ja uraauurtava LiiKe

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on ensimmäinen ja ainoa suomalainen liikuntaa päävälineenään käyttävä kehitysyhteistyöjärjestö. Järjestö on toteuttanut liikunnallisia kehitysyhteistyöhankkeita jo vuodesta 2001.

Kaikki sai alkunsa toiminnanjohtaja Ari Koivun halusta jatkaa suomalaisten liikuntajärjestöjen vuonna 1987 aloittamaa Sports for All – hanketta Tansanian Mtwarassa ja ideasta lisätä koulunkäynnin mielekkyyttä liikunnan avulla. Menneen 20 vuoden aikana LiiKe on toteuttanut parisenkymmentä onnistunutta liikunta- ja terveyskasvatushanketta. Niissä on tuettu peruskoulutusta, vahvistettu liikunnan ja terveyskasvatuksen opettajainkoulutusta, kunnostettu ja parannettu liikuntafasiliteetteja ja avattu koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia heikommassa asemassa oleville väestöryhmille. Edelleen tänä päivänä LiiKen tavoitteena on olla inspiroiva ja uraauurtava liikunta- ja kehitysyhteistyöjärjestö, jonka visiona on edistää kestävää, hyvinvoivaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa liikunnan ja terveyskasvatuksen keinoin.

LiiKen kohderyhmänä ovat kohdemaidensa heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät. Sadat tuhannet lapset, nuoret, naiset ja tytöt sekä vammaiset henkilöt ovat saaneet tukea ja resursseja koulutukseen ja hyvinvointiin. Heitä ovat esimerkiksi nuoret naiset nimeltään Vumilia ja Najma, jotka ovat olleet mukana LiiKen sukupuolten tasa-arvoa edistävässä hankkeessa Empowered Girls Speak Out (EGSO) ja ovat päähenkilöinä toimintaa kuvaavassa “Malkia” – lyhytdokumentissa, jonka löydät sivun alaosasta. Heidän unelmansa on rohkaista ja vaikuttaa muiden nuorten asenteisiin ja edistää perheidensä ja yhteisön hyvinvointia oman kouluttautumisensa kautta.

Tyttöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien toimijuutta ja mahdollisuuksia heikentävät syrjintää aiheuttavat asenteet ja rakenteet. Erityisesti syrjäseuduilla tyttöjen kouluttautuminen nähdään monesti vähemmän kannattavana kuin poikien. Tämä
johtuu konservatiivisista asenteista liittyen sukupuolten tasa-arvoon. Laaja-alainen köyhyys ja resurssien puute ajaa perheet tilanteisiin, joissa tyttärien teiniavioliittojen solmiminen on perheen kannalta kannattavampaa kuin opiskelu. Tämän lisäksi perusopetusta vaivaa globaali oppimisen kriisi, eli koulutuksen laatu ei ole riittävä.

Oppimisen kriisistä kärsivät erityisesti tytöt. Tämä näkyy siinä, että LiiKen kohdealueella Tansanian Mtwarassa vain 9 prosenttia yhdeksässä yläkoulussa aloittaneista tytöistä valmistuivat vuonna 2015. EGSO-hankkeen aikana vuosina 2017-20 valmistuneiden lukumäärä kipusi huimaan 51,3 prosenttiin, kun kohderyhmien koulunkäyntiä tuettiin liikunnan avulla.

Vastatakseen kohderyhmien elämään vaikuttaviin haasteisiin, LiiKen toiminnan missiona on vahvistaa heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asemaa, hyvinvointia ja koulutusta liikunnan keinoin. Samalla edistämme laadukasta liikunnan ja terveyskasvatuksen opetusta kehitysyhteistyön kohdemaissamme.

Työmme pääpaino sijoittuu kehittyviin maihin, mutta globaalit kehitysongelmat eivät ilmene vain kehittyvissä maissa. Se, miten ajattelemme ja toimimme länsimaissa, vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen globaalisti. Tämän vuoksi LiiKe tekee myös globaalikasvatusta
liikunta-alalla Suomessa. Sen ytimessä on kestävän kehityksen edistäminen.