Hyppää sisältöön
Hanke 4
Opetushanke Zimbabwessa
Ohita lahjoituslomake
Valitse kertalahjoituksen summa:
Valitse kuukausilahjoituksen summa:
5 €
10 €
20 €
50 €
100 €
Muu

Kun mieli on väsynyt, rasita ruumista. Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosikymmenen ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Valtion kassa ammottaa tyhjyyttään ja opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja liikunta on ollut tärkeimmistä oppiaineista peruskouluissa Zimbabwessa myös tälläkin videolla.

LiiKe tukee 17 opettajankoulutuslaitosta eli OKL:ta eri puolilla Zimbabwea mm. väline- ja koulutustuella sekä e-learning-materiaalipaketeilla. Tule mukaan nostamaan Zimbabwe kansainväliseen loistoon. Tue haluamallasi summalla opettajien koulutusta yhdessä maailman köyhimmistä valtioista.

Zimbabwessa talous on romahtanut ja opettajilla on tukalat oltavat. Zimbabwen liikunnan opetus opettajien koulutuslaitoksissa (OKL) ja perusasteen kouluissa on heikentynyt viime vuosikymmeninä, ja erityisliikuntaa ei ole lähes ollenkaan vammaisille opiskelijoille. Suuret luokkakoot korkeakouluissa vaikeuttavat liikunnan opetusta. Naiset ovat vähemmistönä liikunnan alalla. Terveyskasvatus on läpileikkaava teema, joka on upotettu muihin aineisiin ja opetuksen taso on heikko. Ilman asianmukaista liikunta- ja terveyskasvatusta peruskouluissa, opiskelijat eivät kehitä taitoja pitää huolta kunnostaan ja terveydestään. Tämä johtaa heikentyneeseen väestön terveydentilaan, joka puolestaan johtaa taloudellisiin menetyksiin yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Erityisliikunnan puute kouluissa loukkaa vammaisten oikeuksia liikuntaan, terveelliseen elämään ja tasa-arvoiseen osallistumiseen. Liikunta on edelleen yksi suosituimmista oppiaineista kouluissa ja sen avulla voidaan houkutella paikalle paljon oppilaita, joita koulussa ei muuten useinkaan näy.

Hankkeen ylätason tavoitteina on parantaa liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen laatua ja osallisuutta Zimbabwen ala- ja yläkouluissa, sekä lisätä vammaisten ja naisten osallistumista liikuntaan. Projekti pyrkii tukemaan näitä tavoitteita kouluttamalla liikunnan opettajia 17:ssa OKL:ssa eri puolilla Zimbabwea käyttämään nykyaikaisia liikunnan, erityisliikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen metodeja yhdessä projektikumppanin Sports Leaders’ Institute of Zimbabwen (SLIZ) ja vammaisjärjestöjen, kuten the Zimbabwe National Paralympic Committee, Special Olympics Zimbabwe, Zimbabwe Paralympic Association sekä The National Council of Disabled Persons of Zimbabwe kanssa.

Verkko-oppimismahdollisuuksia kehitetään yhdessä paikallisten yritysten kanssa oppimistulosten parantamiseksi. OKL:ien liikuntatilat ja välineet tullaan myös päivittämään. Nämä toimenpiteet parantavat liikunnan opetuksen yleistä laatua ja mahdollistavat liikunnan harjoittamisen myös vammaisille.

Lisäksi hankkeessa tuetaan liikunnan opetusta viidellä yläasteella kouluttamalla liikunnanopettajia ja tekemällä koulujen liikuntatilat vammaisystävällisiksi. Hanke pyrkii vaikuttamistyöllä muuttamaan kielteisiä käsityksiä vammaisliikunnasta ja myötävaikuttamaan siten vammaisten oikeuksien kehittymiseen.

Hanketta tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin (2023-2026) sekä yksityisin lahjoituksin.

Tue tärkeää työtämme!

10 – 15 % hankkeen kuluista katetaan yksityisin lahjoituksin. Mitä enemmän lahjoituksia, sitä vaikuttavampaa kehitysyhteistyötä voimme tehdä!

Mitä rahalla tehdään?

Lahjoituksellasi tuemme ja koulutamme zimbabwelaisia liikunnanopettajia parantamaan liikunnanopetuksen laatua. Lisäksi tuemme vammaisten henkilöiden osallisuutta liikuntaan ja urheiluun.

Koulutuskeskus Tansaniaan
LiiKe kunnostaa yhteistyössä tansanialaisen Sports Development Aid -järjestön kanssa hylättyä Finnclub-keskusta Tansanian Mtwarassa. Keskus toimii tulevaisuudessa mm. kehitysvammaisten nuorten ja koulupudokkaiden koulutuskeskuksena. Kutsumme hanketta nimellä Projekti Matwaara.
Liikuntakasvatusta tytöille
LiiKe toteuttaa Tansanian kaakkoisrannikolla 50 yläkoulussa liikunnallista terveyskasvatushanketta, missä tyttöjen kouluttamista ja tasa-arvotyötä nostetaan uusiin sfääreihin. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid:n yhdeksän koulun pilotissa tyttöjen läpipääsy yläasteen päättökokeessa nousi viidessä vuodessa yhdeksästä prosentista 51 prosenttiin!
Liikuntakasvatusta pojille
LiiKen tukemassa yläasteiden liikuntahankkeessa pureudutaan poikien oikeuksiin ja erityisesti velvollisuuksiin. Miten kohtelet itseäsi, kohtele niin muita, etenkin ikäisiäsi tyttöjä. Hankkeessa päivitetään mm. poikien rippikoulumateriaaleja tälle vuosituhannelle, pelataan jalkapalloa terveyskasvatuksellisin opein sekä koulutetaan opettajia havaitsemaan sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja puuttumaan siihen.
Opetushanke Zimbabwessa
Zimbabwe on kärsinyt mittavasta lamasta jo vuosituhannen alusta asti, ja opettajankoulutuslaitokset ovat olleet yksi suurimmista kärsijöistä. Opettajien koulutus sakkaa materiaalin ja motivaation puutteeseen. Koulutus on kuitenkin tärkein askel kehitykseen, ja LiiKe tukee liikunnan opetuksen kehittämistä 17 opettajankouluslaitoksessa Zimbabwessa.
Liikunnan globaalikasvatusta
Kestävästi Liikkeelle! – Kuinka edistää kestävää kehitystä liikunnan keinoin ja liikunta-alalla? – hankkeessa koulutetaan suomalaisia liikunta-alan toimijoita ja opiskelijoita kestävästä kehityksestä ja globaaleista kehityskysymyksistä ja niiden linkittymisestä liikuntaan ja urheiluun. Hankkeella edistetään liikunta-alan sitoutumista Agenda2030 Kestävän Kehityksen tavoitteisiin ja Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin.
Yläkoululiikuntaa Tansaniassa
Yläkoululiikunnan koulutushanke keskittyy tärkeisiin ydinasioihin tansanialaisissa kouluissa. Näitä ovat mm. liikunnan opetuksen puitteiden luominen sekä koulutuksen kehittäminen yläkouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa. Lisäksi ajanmukaistetaan liikunnan opettajien koulutusta, kehitetään terveyskasvatusta ja soveltavan liikunnan opetusta, unohtamatta liikunnan ja terveyskasvatuksen positiivisten tulosten näkyvyyden lisäämistä.