Laajasalon opisto lähtee Tansaniaan

Laajasalon opisto Helsingissä tarjoaa kehitysmaatutkimuksen ja kehitysyhteistyön opintoja.

Yhdeksän opiskelijaa aloitti elokuussa tutustumisen kehitysmaatutkimukseen ja kehitysyhteistyöhön. Opintojen tavoitteena on tarjota valmiuksia kehitysmaatutkimuksen parissa toimimiseen. Opiskelu sisältää kehitysmaatutkimukseen perehtymistä, tiedon etsimistä sekä kriittistä analysointia.

LiiKe on vahvasti mukana opetussisältöjen suunnittelemisessa yhdessä Laajasalon opiston, 4H-yhdistyksen ja Avanto Helsinki – tutkimuspajan kanssa.

Vierailijat auttavat löytämään uusia näkökulmia

Opinnoissa tutustutaan Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaan, kehityspoliittisiin linjauksiin ja sen tavoitteisiin sekä kansalaisjärjestötoimintaan. Opintojen aikana oppilaat tekevät useita vierailuja eri järjestöihin. Oppitunneilla käsitellään erityisesti aiheita, joista oppilaat itse ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa. Opisto pyrkii järjestämään oppilaita kiinnostaviin aiheisiin sopivia vierailijoita ja opettajia.

 

Kehitysyhteistyölinjan opiskelijat 002
Opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä

Ikimuistoinen kenttätyöskentely

Lukukauden huipentumana toimii tammikuun puolessa välissä alkava noin kahden kuukauden matka Tansaniaan, jolloin opiskelijat pääsevät osallistumaan LiiKe hankkeeseen Mtwarassa ja 4H-yhdistyksen työhön Morogorossa. Jo ennen matkaa perehdytään Tansanian politiikkaan, yleisistä tapoihin ja kulttuurisiin käytäntöihin, jotka voivat olla tärkeitä kenttätyöskentelyssä.

Erilaiset opetusmetodit

LiiKen hankkeessa oppilaat luovat terveyskasvatusmateriaalia paikallisille alakouluille, yhteistyössä opettajien ja Sports Development Aidin (SDA) työntekijöiden kanssa. Materiaalien tarkoituksena on lisätä alakoululaisten tietoutta liikunnan hyödyistä ja terveyttä edistävistä asioista. Opetusvihkon lisäksi kuvaamme alakoululaisten kanssa videoita, joissa havainnollistetaan näitä teemoja. Mtwaran kouluissa LiiKe ja SDA järjestävät liikunta- ja terveyskasvatuspäiviä, joissa laajasalolaiset ovat vahvasti mukana.

 

Kehitysyhteistyölinjan opiskelijat 003
Peppi ja Elina ovat innokkaina mukana