LiiKe Strategia 2016-2018

strategiakaavio
tavoitekaavio

LiiKen projekteissa sen etelän kumppanijärjestön kanssa korostuvat välittömästi Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteet:

 • Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille (3)
 • Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet (4)
 • Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia (5)
 • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja (8)
 • Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä (10)

LiiKen projekteissa sen etelän kumppanijärjestön kanssa korostuvat välillisesti Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoitteet:

 • Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta (1)
 • Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta (2)
 • Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille (6)
 • Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhteiskunnat (11)
 • Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla (16)
 • Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta (17)