Vapaaehtoistyötä ihmisten ja yhteisöjen hyväksi

LiiKe on lähettänyt kymmenittäin vapaaehtoisia Suomesta Tansaniaan kouluttamaan, opettamaan, ohjaamaan ja ennen kaikkea kokemaan ja oppimaan liikunnan kehitysvaikutuksista. Vapaaehtoisiksi ovat lähteneet niin urheiluopistojen kuin yhteisöpedagogiikan opiskelijat, pitkän uran liikunnan- ja terveystiedon opettajina tehneet ihmiset, liikuntajärjestöjen toimihenkilöt kuin yksityisetkin liikunnasta ja kehityksestä kiinnostuneet ihmiset. Liikunta on yhteinen kielemme!

LiiKe on ollut mukana myös kehitysyhteistyön palvelukeskuksen KEPAn Etelän Vapaaehtoisohjelmassa ETVOssa, jonka kautta vapaaehtoiset ovat saaneet arvokasta koulutusta ja perehdytystä järjestötoiminnasta ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta.