Liikuntapedagogiikan kehittämistä: liikunnan polku alakoulusta yliopistoon

LiiKe tukee ja kouluttaa tansanialaisia opettajia ja tekee yhteistyötä Tansanian opettajien ammattiliiton sekä Opetusministeriön kanssa. Opetusministeriön kanssa on pyritty vahvistamaan liikuntaa omana itsenäisenä oppinaineenaan Tansaniassa sekä tuomaan terveystietoa osaksi opetussuunnitelmaa.

Suomalaiset liikunnanalan ammattilaiset urheiluopistoista, Jyväskylän Yliopistolta sekä peruskouluista ovat toimineet vierailevina vapaaehtoisina kouluttajina ja seminaarin vetäjinä tansanialaisille opettajille ja opettajiksi valmistuville. Samalla on luotu vahvaa kumppanuutta liikunnanalan ammattilaisten välille opetussektorilla ja pystytty jakamaan kokemuksia ja tietämystä toimivista pedagogiikan keinoista. Vuonna 2013 LiiKe kannusti Dar es Salaamin ja Jyväskylän yliopistojen liikuntatieteelliset laitokset laajempaan yhteistyöhön maisteriohjelman rakentamiseksi Dar es Salaamin yliopistolle. Hanke on käynnissä ja yhteistyö yliopistojen välillä jatkuu.

Jyväskylän  ja Dar es Salaamin yliopistot suunnittelevat yhteistä väylää Tansanian liikunnanopetuksen kehittämiseksi

Liike toteutti vuosina 2009–2011 hankkeen liikunnanopetuksen tason kohottamiseksi 12 opettajienkoulutuslaitoksen kanssa. Hankkeen tuloksena lähes 300 liikunnanopettajaa valmistuu vuosittain ala –ja yläkouluihin ympäri Tansaniaa. Seuraava askel otetaan yhdessä Jyväskylän Yliopiston ja Dar es Salaamin liikuntatieteidenlaitoksen kanssa. Uuden hankkeen tavoitteena on nostaa Dar es Salaamin Yliopiston liikuntatieteen kandidaatin opinnot maisterin tasolle alkaen vuodesta 2016.

Darin Yliopiston liikuntatieteen laitoksen rehtori Cyprian Maro toivottaa Jyväskylän Yliopiston kouluttajat sydämellisesti tervetulleiksi Tansaniaan:
”Tätä projektia on suunniteltu jo vuodesta 2003, mutta valitettavasti suunnitelmat eivät ole ottaneet aiemmin tuulta alleen. Silloin projektiin ei löytynyt sopivaa yhteistyökumppania, mutta nyt mennään kohti valoisampaa tulevaisuutta yhdessä LiiKen ja Jyväskylän yliopiston avustuksella”, Maro iloitsee.