Liikunnallista globaalikasvatusta

LiiKe tekee ja tuottaa aktiivisesti globaalikasvatushankkeita ja materiaaleja Suomessa erityisesti urheiluopistojen, oppilaitosten ja urheiluseurojen käyttöön. Tarkoituksena on kouluttaa tulevia liikunta- ja kasvatusalan ammattilaisia hyödyntämään globaalikasvasvatusta osana liikuntaa ja toisinpäin. Liikunta on erityisen toimiva ja ainutlaatuinen väline globaalikasvatuksessa sen osallistavan ja innostavan toiminnallisen luonteen takia. Vaikeita teemoja on usein helpompi käsitellä liikkuen ja eläytyen, jolloin kaikki aistit ovat käytössä ja opitusta jää parempi muistijälki, joka kannustaa myös toimintaan.

LiiKe aloitti vuoden 2014 globaalikasvatuskiertueensa Lohjan Kisakalliosta. LiiKe käy muun muassa Suomen urheiluopistoissa pitämässä luentoja siitä, kuinka liikunta-alan ammattilaiset voivat hyödyntää globaalikasvatuksen menetelmiä omassa työssään. Koulutus on neljän oppitunnin mittainen ja siihen sisältyy niin teoriaa kuin liikunnallisia leikkejäkin.

Kisakalliossa Tomi Lounion vetämä luento-osuus käsitteli muun muassa sitä, kuinka suomalainen ja tansanialainen kouluympäristö eroavat toisistaan ja miten liikuntaa voidaan hyödyntää oppimisen tukena.  Tämän jälkeen yli 40 liikuntaneuvoja-opiskelijaa pääsi itse organisoimaan toiminnallisia harjoitteita, joihin sisällytettiin globaalikasvatuksellinen viesti. Opiskelijat esimerkiksi vetivät toisilleen ”maailman kansalaisen kuntopiiriä” ja ”ihmisoikeussuunnistusta”. Tehtävät kannustivat opiskelijoita pohtimaan kehityskysymyksiä uusista näkökulmista.

Lopuksi liikuntaneuvoja Miia Hautakangas veti energisen ja informatiivisen ryhmäliikuntatunnin, jossa teemana oli ”tansanialaisen naisen päivä”. Globaalikasvatus-koulutus antoi liikuntaneuvojille rutkasti uusia vinkkejä tuleviin ryhmäliikuntatunteihinsa ja siihen kuinka motivoida erilaisia ihmisiä liikkumaan.

Vuoden 2015 globaalikasvatushankkeen tuotoksena syntyi liikunnan globaalikasvatuskalenteri, joka sisältää jokaisella kuukaudelle teemapäivän ja aiheen sekä siihen liitetyn liikunnallisen pelin, leikin tai harjoituksen. Näitä harjoitteita voi toteuttaa esimerkiksi koulujen oppitunneilla, seurojen harjoituksissa sekä erilaisissa kerhoissa. Tutustu kalenterin sähköiseen versioon tästä.