Koulutusta liikunnalla – Education Through Sport

Koulutusta Liikunnalla -hanke toteutettiin viimeisenä Lindissä, Tansaniassa. Ulkoasiainministeriön Kehityspoliittinen osasto KEO-30 myönsi LiiKelle kolmevuotisen tuen koululiikunnan ja opetuksen kehitykseen Lindin läänissä Etelä-Tansaniassa. Lindin lääni oli alakoulujen päättökokeissa vuonna 2009 kolmanneksi viimeisellä sijalla ja koululiikunnasta toivotaan opiskelumotivaation ja -tulosten kohottajaa.

Koulutusta Liikunnalla, eli Education Through Sports -hanke toteutettiin jo kolmannessa läänissä Tansaniassa LiiKen ja Sports Development Aidin toteuttamana. Pilottilääninä toiminut Mtwara on osoittanut, että koululiikunnalla on suuri merkitys opiskelumotivaatiossa Tansaniassa. Lääni nousi maan viimeiseltä sijalta (23.) kolmanneksi kuudessa vuodessa.

Hanke toteutettiin myös keski-Tansaniassa sijaitsevassa Singidan läänissä, jonka yli 500 koulua ovat saaneet tukea vuosina 2007-2011. Singidan koulujen oppimistulokset ovat myös nousseet ja vuonna 2010 Singidan pojat voittivat jopa Tansanian alakoulujen jalkapallomestaruuden.

Lindin läänissä projektisuunnitelma oli pitkälti samanlainen kuin Mtwarassa ja Singidassa. Koulujen kentät kunnostettiin yhteistyössä koulujen ja kyläläisten kanssa, opettajille järjestettiin liikunta- ja terveelliset elämäntavat -seminaareja sekä kenttien ja välineiden kunnossapidon opetusta. Lindin hankkeessa pyrittiin entistä enemmän läänin viranomaisten mukanaoloon ja myös taloudelliseen panostukseen, jotta hanke pystyy jatkamaan Suomen valtiolta saaman tuen loppuessa paikallisin voimin.

Lindin läänin 459 koulua sekä opetusviranomaiset ottivat hankkeen hyvin vastaan ja hanke toteutettiin hyvässä yhteistyössä Sports Development Aid:n sekä paikallisten viranomaisten kanssa.

Hanke työllisti Tansaniassa kokopäiväisesti kolme henkilöä. Useita tansanialaisia asiantuntijoita käytettiin myös liikuntaseminaarien järjestämisessä.

Hankkeen budjetti kolmelle vuodelle oli 362 000 euroa, josta KEO-30:n tuki on 85%. LiiKe sai tukea täsmälleen hakemansa määrän, mikä osoittaa myös sen, että liikunnan merkitys on kehityksen katalysaattorina on todettu toimivaksi myös Ulkoasiainministeriössä.