Liikunta tehostaa koulutusta ja oppimista

Ensimmäiset hankkeet Tansaniassa keskittyivät valtion koulujen liikuntakenttien rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä liikuntavälineiden jakamiseen kouluille tavoitteena tehdä kouluympäristö niin houkuttelevaksi ja oppimista tukevaksi, että kaikki kylän lapset tulisivat kouluun ja heidän oppimistulokset lähtisivät nousuun.

LiiKe on alusta saakka toiminut Tansaniassa paikallisen kumppanijärjestön Sports Development Aidin kanssa. Pitkäaikainen ja luotettava paikallisjärjestö on kehitysyhteistyöhankkeiden onnistumisen kannalta ehdoton. Ilman vahvaa paikallista tuntemusta ja yhteisön luottamusta hankkeet eivät lähde käyntiin ja kompuroivat. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät Mtwaran läänissä, Tansanian eteläisimmässä osassa Mosambikin rajan tuntumassa. Myöhemmin samoja onnistuneita hankkeita käynnistettiin myös keski-Tansaniaan Singidaan ja Mtwaran naapurilääniin Lindiin. Paikkakunnat valittiin sen perusteella, missä koulujen oppimistulokset olivat tilastollisesti heikoimpia. Yhteensä noin 1600 koulua saivat kunnostetuille urheilukentille uudet maali- ja koripylväät sekä uusia liikuntavälineitä LiiKen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Amer Sportsin lahjoituksena. Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli, että yhä useampi lapsi suorittaisi peruskoulun viimeisen luokan hyväksytysti ja olisi näin kelpoinen jatkamaan opintoja valtion yläkoulussa.