Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2000 asetetut vuosituhattavoitteet (Millennium Development Goals) umpeutuvat vuoden 2015 aikana. YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015 annettiin uudet tavoitteet. 193 maansa edustajaa sitoutui 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen (Sustainable Development Goals), kehitysavusta leikkaava Suomi mukaan lukien. Tavoitteet ovat vuodelle 2030 ja niiden mukainen toimintaohjelma päätettiin huippukokouksessa.

Toimintaohjelman keskeinen ajatus on tukea kehitystä ja kasvua siten, että nykyhetken tarpeet pystytään tyydyttämään ilman, että tulevilta sukupolvilta viedään mahdollisuutta samaan. Toimintaohjelman slogan kuuluu: ”Leave no one behind!”

Vuosituhattavoitteet ja niiden toteutuminen ovat saaneet kehuja, mutta myös paljon kritiikkiä. Viimeisen 15 vuoden aikana on saatu paljon aikaan. Esimerkiksi äärimmäinen köyhyys maailmassa on puolittunut, miljoonien slummissa asuvien ihmisten elinolot ovat parantuneet ja 89%:lla maailman väestöstä on nyt puhdas juomavesi.

Maiden ja alueiden väliset suuret erot kehityksessä ovat kuitenkin herättäneet paljon kritiikkiä. Eriarvoisuus ympäri maailmaa on lisääntynyt. Lisäksi ilmasto- ja ympäristökysymysten marginaalinen rooli kehitystavoitteissa ja kehityksen laatuun heikentävästi vaikuttanut tulosjohtaminen ovat aiheuttaneet huolta.

Uusi toimintaohjelma onkin vuosituhattavoitteita laajempi ja kunnianhimoisempi. Kolme keskeisintä tavoitetta ohjelmassa on äärimmäisen köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmasta ja kaikissa muodoissa, taistelu epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, sekä taistelu ilmastonmuutosta vastaan.

Toimintaohjelmassa on huomioitu ympäristön ja maapallon kantokyky laajemmin ja syvällisemmin, niin ihmisen hyvinvointiin kuin talouskasvuunkin vahvasti vaikuttavana tekijänä. Näin ollen sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat vahvemmin käsikädessä.

 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

LiiKen projekteissa sen etelän kumppanijärjestön kanssa korostuvat välittömästi erityisesti tavoitteet:

 • Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille (3)
 • Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet (4)
 • Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia (5)
 • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja (8)
 • Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä (10)

LiiKen projekteissa sen etelän kumppanijärjestön kanssa korostuvat välillisesti tavoitteet:

 • Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta (1)
 • Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta (2)
 • Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille (6)
 • Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhteiskunnat (11)
 • Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla (16)
 • Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta (17)