Mitä tapahtui LiiKen ja Aalto Yliopiston PBL East African yhteistyössä Tansaniassa?

Viime vuoden (2018) Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päivän (6.4.) ympärille rakennettiin Helsinki Think Companyn kanssa Sprint Challenge, jossa ryhmät etsivät ratkaisuja laadukkaamman liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksen toteuttamiselle kehittyvissä maissa. Huhtikuun 6.päivään huipentunut Sprint Challengen pitchauskilpailu nosti voittajaksi ryhmän, jonka ratkaisu nimenomaisesti suuntautui naisliikunnanopettajien aseman sekä ammattitaidon nostamiseen. Ratkaisua lähdettiin viemään kilpailun jälkeen eteenpäin, lopulta kulkeutuen Aalto Yliopiston PBL East Africa projektin käsiin Tansaniaan jatkokehitettäväksi.

Asiakkuus Aalto Yliopiston PBL East Africa projektissa on LiiKelle ilo ja kunnia. PBL East Africa yhdistää opiskelijoita Aalto Yliopistosta ja Itä-Afrikan Yliopistoista eri tieteenaloilta ratkomaan ja löytämään ratkaisuja oikean elämän ongelmiin. Maaliskuun alussa viisi opiskelijaa ja neljä opettajaa Aalto Yliopistosta, sekä viisi opiskelijaa ja viisi opettajaa Dar es Salaamin Yliopistosta kokoontuivat yhteen työsentelemään LiiKe:n tarjoaman ongelman parissa: kuinka tukea naisliikunnanopettajia heidän ammatin harjoittamisessa sekä ammatillisessa kasvussa.

Projekti alkoi opiskelijaryhmän tutustumisella naisliikunnanopettajien arkeen, haastattelemalla yhdeksää naisliikunnanopettajaa ja vierailemalla neljässä koulussa Dar es Salaamissa. Tämän jälkeen opiskelijat ryhtyivät analysoimaan keräämäänsä aineistoa. Muutama haaste liikunnanopettajien arjessa nousi selvästi esiin. Naisliikunnanopettajat kohtaavat paljon ennakkoluuloja ja vähättelyä yhteisöiltään. Tansaniassa naiset ja liikunta eivät sovi yhteen. Liikuntaa ei katsota naisille tarpeelliseksi tai edes suotavaksi, mm. liikuntavaatteiden takia. Naisten ei pitäisi pukeutua liikuntavaatteisiin, sillä ne myötäilevät vartaloa. He eivät saa tukea yhteisöltä, vanhemmilta, muilta opettajilta eivätkä esimiehiltä. Liikuntatunteja ei arvosteta kouluaineena ja liikunnanopettajilla on hankaluuksia toteuttaa ammattiaan. Liikuntavälineisiin ei sijoiteta rahaa, joten niitä ei ole. Liikunnanopettajien improvisoimat liikuntavälineet heitetään roskiin ja rikotaan muiden opettajien toimesta. Liikuntatunteja korvataan muiden aineiden tunneilla, sillä niiden katsotaan olevan tärkeämpiä.

Ongelmien kartoittamisen jälkeen opiskelijaryhmä alkoi etsiä konkreettisia ratkaisuja LiiKe:n antamaan haasteeseen parantaa ja tukea naisliikunnanopettajien työtä ja arvostusta. Erilaisten ratkaisuehdotusten joukosta valikoitui idea mobiilisovelluksesta. Ratkaisulla on potentiaaliset mahdollisuudet toimia, sillä älypuhelimet ovat yleistyneet ja verkkoyhteydet parantuneet myös Tansanian syrjäseuduilla. Monilla opettajilla on älypuhelin. Sovellus toimii verkossa ja ilman. Sovelluksen lataamiseen ja päivittämiseen tarvitaan internetyhteys, mutta kun sisältö on ladattu, sitä voi käyttää ilman verkkoyhteyttä ja sen voi jakaa Bluetooth yhteyden kautta.

Sovellus yhdistää naisliikunnanopettajia keskenään ja antaa neuvoja ja vinkkejä liikuntatuntien järjestämiseen, ohjaamiseen sekä liikuntavälineiden improvisointiin ja rakentamiseen. Sen avulla pystyy suunnittelemaan kokonaisen opintojakson tavoitteineen ja harjoituksineen. Monessa koulussa Tansaniassa ei ole päteviä, tutkinnon saaneita liikunnanopettajia, vaan nimettyjä ”sports and games” opettajia. Erityisesti heille sovellus antaisi tukea tavoitteellisten liikuntatuntien ja opintojaksojen toteuttamiseen. Sovellus sisältää teksti-, kuva- ja videomateriaalia.

Sovellus ja sen sisältö tuotetaan LiiKe:n ja Dar es Salaamin Yliopiston kanssa yhteistyössä. Se vahvistaa naisliikunnanopettajien ammatillista identiteettiä ja tukee heidän ammatillista kasvuaan. Keskustelu ja kommentointi mahdollisuuden avulla liikunnanopettajat pystyvät jakamaan hyväksi todettuja metodeita ja tukemaan toisiaan ammatillisesti. Myös LiiKe on yhdistettynä opettajiin sovelluksen kautta ja saa sen avulla arvokasta tietoa kentältä.

Opiskelijaryhmä esitteli idean sovelluksesta haastattelemilleen naisliikunnanopettajille projektin viimeisenä päivänä. Opettajat olivat kiinnostuneita ja pitivät ideasta kaiken kaikkiaan, kommentoiden: ”Some would use, some would not”. Sovellus ei poista ongelmia liikuntatunneille annetun liian vähäisen ajan ja liikuntaan liittyvien negatiivisten asenteiden suhteen. Ratkaisu näille ongelmille saattaa kuitenkin löytyä naisliikunnanopettajien voimaantumisen sekä liittoutumisen kautta. Mikäli sovelluksen avulla saadaan nostettua liikunnanopettajien ammatillista identiteettiä ja yhdistettyä heitä toisiinsa, voivat he vahvistua henkisesti, ja toisiaan tukien muuttaa asenteita sekä käytäntöjä liikuntatuntien ympärillä.

LiiKe uskoo, että sovelluksessa on ideaa ja ryhtyy suunnittelemaan, kuinka se voidaan toteuttaa. Haluamme kiittää ahkeraa opiskelijaryhmää ja mentoreita Aalto Yliopistosta ja Dar es Salaamin Yliopistosta erityisen hyvästä yhteistyöstä ja antaumuksesta. Erityiskiitos opiskelijoille, jotka työskentelivät pitkiä päiviä (osalle) uudessa ja haastavassa työskentely-ympäristössä (matkustajan vatsavaivat, kuumuus ja väsymys). LiiKe on tyytyväinen ja innokas näkemään mitä tulevan pitää.

Asanteni eli kiitos!

Opiskelijat, mentorit sekä LiiKe