“Uskon, että minusta tulee vielä menestynyt nainen” – Shakiran tarina

Tansaniassa on käynnissä koulutusprojekti, joka tarjoaa 18 yläasteensa päättäneelle nuorelle jatko-opinnot Karimjee Jivanjee Foundation Tanzanian, Sports Development Aidin (SDA) ja LiiKen tukemana. Projekti kattaa 10 tytölle, 5 pojalle ja 3 vammaiselle nuorelle toisen asteen jatko-opintoihin lukukausimaksut ja muut kouluun liittyvät kustannukset. Yhdistävä tekijä projektin hyödynsaajilla on köyhä perhetausta, ja sitä kautta heikko yhteiskunnallinen asema. Tammikuun kirjoituksessani esittelin projektin kolme vammaista nuorta, jotka aloittivat ammattikouluopintonsa tammikuussa. Tällä kertaa kerron projektin etenemisestä 15 muun hyödynsaajan kohdalta.

Ensimmäinen tapaaminen projektiin valittujen nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa pidettiin SDA:n toimistolla Mtwarassa heinäkuussa 2018. Iloinen tunnelma valtasi SDA:n pihapiirin. Nuoret ja heidän vanhempansa olivat hyvin onnellisia ja kiitollisia saamastaan tuesta. Monet nuoret ja vanhemmat luulivat ettei jatko-opiskelu olisi ollut mahdollista heikon rahatilanteen takia, vaikka päättöarvosanat olisivatkin riittäneet jatko-opiskeluun. Tämä projekti muuttaa näiden nuorten tulevaisuuden parempaan.

Joulukuussa 2018 projektin nuoret vierailivat SDA:n toimistolla joululoman aikana ja heille järjestettiin oppitunti erilaisista oppimismenetelmistä ja annettiin vinkkejä tehokkaaseen oppimiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Samalla saimme kommentteja kuluneesta lukuvuodesta.

Monille nuorille sisäoppilaitoksen arkeen tottuminen oli alussa haaste, joka oli voitettu onneksi pian. Lisäksi, kuten Tansaniassa tavallisestikin, pula opettajista vaikeuttaa opiskelua ja pakottaa itseopiskeluun, mutta tämäkin oli ollut vain tottumuskysymys. Nykyään kakikilla nuorilla sujuu koulu hyvin ja kaikki jatkavat seuraavalle lukuvuodelle.  Tulevaisuus motivoi opiskelemaan. Nuoret tunnistavat opiskelun tärkeyden työllistymisen kannalta. He haluavat opiskella, jotta saavat töitä ja mahdollisuuden auttaa elättämään perheensä.

Shakira Musa Mwalimun tarina

20 vuotias Shakira Musa Mwalimu päätti peruskoulunsa Msimbatin yläkoulussa ja jatkaa nyt jatko-opintojaan Lindin läänissä. Shakira opiskelee historiaa, maantiedettä ja englantia. Hänen isänsä on kalastaja ja äiti harjoittaa pienimuotoista epävirallista liiketoimintaa (kuten Tansaniassa tavallisesti). Shakira on esikoinen yhdeksän lapsen perheessä. Vapaa-ajallaan Shakira lukee ja harrastaa muun muassa jalkapalloa ja koripalloa. Hän unelmoi lakimiehen työstä kaivosteollisuudessa.

Shakiran opinnot ovat edenneet hyvin. Aluksi sisäoppilaitokseen tottuminen oli haastavaa, sillä ongelmia oli veden riittävyydestä ja opettajia oli liian vähän. Ajan kuluessa Shakira kuitenkin tottui uuteen ympäristöön ja hän voi nyt hyvin – asiat ovat mallillaan.

”Olen ensimmäinen meidän kylässä, joka läpäisi yläkoulun päättökokeen. Se motivoi minua opiskelemaan ja suoriutumaan hyvin, sekä jatkamaan opintoja korkeamman tason koulutukseen. Se antoi minulle voimaa uskoa, että elämässä menestyminen on mahdollista ja että tytöilläkin on mahdollisuus vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Olen määrätietoinen oppimaan, jotta voin saavuttaa tavoitteeni ja unelmani. Tämä mahdollisuus saada tukea opintoihini, motivoi minua suoriutumaan opinnoistani vieläkin paremmin.”

 ”Olen onnellinen ja kiitollinen Jumalalle tästä mahdollisuudesta! En ajatellut, että maailmassa olisi ihmisiä jotka ajattelisivat minun parastani. Vanhemmilleni ei ollut helppoa saada rahoja kasaan opintojani varten. Tämä on motivaation lähde opintoihini.”

Shakiran vanhemmat olivat hyvin onnellisia ja yllättyneitä kuullessaan tyttärensä opintotuesta. He eivät osanneet odottaa mitään sen kaltaista apua. He rohkaisevat tytärtään opiskelemaan ahkerasti, jotta se kantaisi hedelmää heidän perheelleen ja koko yhteisölle.

”Jumala siunatkoon tätä organisaatiota, joka tukee meitä. Pyydän heitä jatkamaan tukea myös yliopistoon, sekä tukemaan muita köyhiä perheitä, jotta heidän lapset saisivat motivaatiota koulunkäyntiin. Tuen mahdollisuus lisäisi nuorten panostusta opiskeluihin, sillä ei tarvitsisi murehtia jatko-opintojen rahoittamisesta. He saisivat uskoa, että ahkera opiskelu palkitaan ja hyvällä päättötodistuksella jatko-opintoihin saattaisi aueta mahdollisuus riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta.”

Tämä jatko-opintoja tukeva projekti antoi Shakiralle toivoa tulevaisuuteen ja hän uskoo, että hänestä tulee vielä menestynyt nainen.