Empowered Girls Speak Out -hanke opettajan silmillä katsottuna

LiiKe on jo vuosia pyrkinyt edistämään koulutusta ja erityisesti liikunnan opetusta Tansaniassa. Kestäviä tuloksia saadaan aikaan kouluttamalla opettajia, jotka taas siirtävät opittua tietoa, asenteita ja käytäntöjä eteenpäin oppilailleen. Parhaillaan käynnissä olevan Empowered Girls Speak Out –projektin (EGSO) ansiosta kymmenet yläkoulun opettajat Mtwaran maakunnassa on koulutettu tuntemaan erilaisia liikuntalajeja, sekä järjestämään toimivia ja laadukkaita liikuntatunteja, rakentamaan ja ylläpitämään erilaisia urheilukenttiä sekä käyttämään forum teatteria vuorovaikutuksellisena työvälineenä yhteisöissä mm. tyttöjen aseman parantamiseksi ja siihen liittyvien ongelmien esille tuomisessa.

  

Naliendelen yläkoulun opettaja Mack Geralrd Kayombo on eräs EGSO-projektin liikunnanopettajista. Hän on aktiivisesti osallistunut projektin aktiviteetteihin ja päässyt seuraamaan projektin vaikutuksia koulussaan. Seuraavassa opettaja Mackin mietteitä EGSO projektista.

”Projekti on minulle tuttu sen alusta saakka. Opetan maantietoa, mutta eniten pidän liikunnan opetuksesta, erityisesti jalkapallon. Sports Development Aid (SDA) toi projektin kouluumme suomalaisten tukemana. SDA tekee yhteistyötä koulujen kanssa ja keskittyy erityisesti tyttöjen asemaan.

Projekti on auttanut erityisesti syrjäisiä kouluja, joilla on paljon haasteita, kuten oppilaiden pitkät koulumatkat sekä opetusmateriaalien, kouluruokailun sekä asuntoloiden puute. Näiden haasteiden takia oppilaat eivät halua tulla kouluun. EGSO-projektin suurin hyöty ja saavutus on, että se toi urheilukentät ja liikuntatuokiot kouluihin ja oppilaiden läsnäolo on lisääntynyt. Oppilaat pitävät liikunnasta ja monet jäävät koulun jälkeen kentille pelaamaan ja leikkimään. Erityisesti tyttöjen tilanne koulupoissolojen suhteen on parantunut.

Projekti opettaa tytöille liikunnan lisäksi itsetietoisuutta ja terveystietoa sekä painottaa opiskelun tärkeyttä. Tytöt oppivat yhdessä ja pystyvät saavuttamaan tavoitteensa jatkaa opintojaan yläkoulun jälkeenkin. Myös ne tytöt, jotka eivät jatka opintojaan, ovat koulutetumpia, joten heidän voidaan odottaa menestyvän elämässään paremmin.

Teiniraskaudet ja koulupoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti projektin alettua. Asenteet koulunkäyntiä kohtaan ovat myös muuttuneet. On alettu ymmärtämään, että pelkkä kouluun tulo uniformussa ei riitä, vaan että oppilaiden on myös ajatuksen kanssa osallistuttava opetukseen ja opittava opetussuunnitelman sisältö. Kun oppilaat tulevat kouluun ja kuuntelevat opettajaa tarkasti, myös koulusuoritukset paranevat – ja tämä muutos on jo huomattavissa myös.

Näen projektin tärkeyden ja toivon, että se voisi laajentaa toimintansa moniin muihinkin kouluihin Mtwarassa.”