Finnclub Mtwarassa heräämässä eloon!

LiiKe ja Sports Development Aid tukevat yhdessä tansanialaisia kehitysvammaisia ja koulupudokkaita nuoria – kunnostetaan heille liikunta- ja koulutuskeskus Mtwaraan! Etelä-Tansania on useille suomalaisille tuttu Mtwarassa ja Lindissä sijainneiden kehitysyhteistyöprojektien tiimoilta. Projekteissa on opetettu mm. metsänhoitoa, teiden parannusta ja liikuntaa sekä terveyskasvatusta. Moni lienee asunut myös Mtwaran Finncompoundilla ja heittänyt tikkaa tai pelannut lentopalloa Finnclubilla. Compound […]

Liikunta lisää kehitysvammaisten intoa koulunkäyntiin Tansaniassa, mutta miten ammatillinen koulutus?

Miten tarjota mahdollisuuksia kaikille?   LiiKe on vuosien varrella eri liikuntahankkeissaan parhaansa mukaan yrittänyt tukea myös liikunta- ja kehitysvammaisia tansanialaisia nuoria ja oppilaita vaihtelevalla menestyksellä. Suurimmat ilon hetket on koettu koulujen liikuntapäivien järjestämisen yhteydessä, kiitos tästä loistavan yhteistyökumppanin Sports Development Aid:n henkilökunnan ja LiiKen vapaaehtoisten liikunnanohjaajien. Ongelma eli liikuntavälineiden ja -paikkojen sekä opettajien puute Tansanian […]

Tyttöjen liikunta- ja koulutushanke jatkuu Tansanian Mtwarassa – tulokset erittäin lupaavia

Tytöt (ja pojatkin) liikunta- ja koulutusnosteessa Tansanian Mtwarassa   Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on saanut vuosille 2021–24 Ulkoasiainministeriön rahoituksen, jolla tuetaan tansanialaisen Mtwaran läänin 50 yläkoulun tyttöjen (ja poikien) liikuntaa, terveyskasvatusta, elämänhallintataitoja ja tietenkin akateemista selviytymistä opinnoista. Hanke on jatkoa Empowered Girls Speak Out -projektia (EGSO 2017-20), jossa pilotoitiin eri keinoja lisätä tyttöjen koulunkäyntiä, oppimista ja […]

LiiKe tukee vahvasti poikien opiskelua Lindissä, Tansaniassa

LiiKe ja Empowering Boys Societies Through Sports EBSO LINDI 2021 – 2024 Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on aloittanut kaksi merkittävää kehityshanketta Tansaniassa kuluvana vuonna. Toinen niistä on yläasteen teini-ikäisten poikien koulunkäynnin ja elämähallinta-taitojen tukeminen ja kehittäminen Lindin läänissä. Toinen on tyttöjen hieman vastaava hanke Mtwarassa. Lindissä yläkouluja on 117 ja ne sijaitsevat kuudessa maakunnassa. Hankkeen ensisijaisina […]

Ombea -tiedonkeruujärjestelmä tukee LiiKen hankkeiden tutkimusta

Ombea tiedonkeruujärjestelmä on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi Fingon Powerbank -toimintojen tarjoamassa työkalupakissa! LiiKe tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kattojärjestä Fingon kanssa tuottaakseen dataa omista hankkeistaan Tansaniassa. LiiKen ja sen kumppanin Sports Development Aid -järjestö toteuttavat yhdeksässä yläkoulussa tyttöjen liikunta- ja terveyskasvatushanketta nimeltään Empowered Girls Speak Out. Tyttöjen oppimistulokset ovat olleet kovassa nousussa ja LiiKe jatkaa hankkeen laajentamista 50 […]

Miksi Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe kokee tärkeäksi tukea Ilmastoveivi2019 – kampanjaa?

Kehityksen kaksi kulkusuuntaa Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on tehnyt Tansaniassa jo pian 20 vuotta kehitysyhteistyötä. LiiKen pitkän toimintakauden aikana Tansania on kehittynyt sekä noussut monella eri sektorilla, niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti mitattuna. Tässä esimerkkejä Maailmanpankin tarjoaman datan mukaan: Bruttokansantuote (GDP): Tansanian kokonaisbruttokansantuote on vuonna 2000 ollut 7,684 miljardia US dollaria. Vuoteen 2017 mennessä BKT oli noussut […]