Abstract:

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe jatkoi liikunnanopetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä pääkohdemaassaan Tansaniassa vuonna 2018. LiiKe edisti liikunnan globaalikasvatusta urheiluopistoissa Suomessa. Yhteistyötä olympiakasvatuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi lisättiin ja LiiKe toteutti tätä politiikkaa mm. Helsinki Think Companyn ja Linko ry:n kanssa.

LiiKe hallinnoi vain yhtä liikunnallista Empowered Girls Speak Out -hanketta Tansaniassa, johon tuli rahoitus Ulkoasiainministeriöstä. LiiKe aloitti yhteistyössä suomalaisten ja tansanialaisten näyttelijöiden kanssa Forum Teatteri -yhteisöteatterikoulutuksen 10 yläkoulussa Mtwarassa ja Dar es Salaamissa, Tansaniassa. Tavoitteena on saada sorrettujen ääni paremmin kuuluviin.

LiiKe käyttää edelleen liikuntaa välineenä kohti kehitystä. Peruskoululiikunnan ja koulutuksen tukeminen on ollut LiiKen toiminnan kulmakivenä jo usean vuoden ajan. LiiKe ei saanut rahoitusta uusiin hankeanomuksiin Ulkoasiainministeriöltä, mutta toteuttaa suunniteltuja toimintoja omalla varainhankinnallaan.