Abstract:

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe jatkoi liikunnanopetuksen kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä kohdemaassaan Tansaniassa vuonna 2014. LiiKe edisti liikunnan globaalikasvatusta urheiluopistoissa Suomessa. Liikunnan globaalikasvatus on koettu uudistavaksi tekijäksi kaikissa urheiluopistoissa ja se koettiin mielekkääksi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin toimesta.

LiiKe toteutti neljää liikunnallista hanketta Tansaniassa joihin kaikkiin saatiin rahoitus Ulkoasiainministeriöstä. LiiKen suurin rahoittaja, Ulkoasiainministeriö on ollut tyytyväinen LiiKen ja sen yhteistyökumppaneiden saavutuksiin. Tästä osoituksena jatkuva tuki LiiKen hankkeille ja yhdistyksen käyttäminen esimerkkinä hyvästä hanketoteutuksesta ja -hallinnosta.

LiiKe käyttää edelleen liikuntaa välineenä kohti kehitystä. Peruskoululiikunnan ja koulutuksen tukeminen on ollut LiiKen toiminnan kulmakivenä jo usean vuoden ajan ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa.

Keywords: , ,