Kestävän Kehityksen liikuntakirja

Author(s): Hautakangas, Miia

Language: fi

Institution: Liikunnan Kehitysyhteistyö

Department: Liikunnan Kehitysyhteistyö

Link to Article

Article File
Abstract:

Liikunnan avulla ihmiset rohkaistuvat kantamaan vastuuta sekä omasta että ympäristön hyvinvoinnista. Kaikki Kestävän Kehityksen tavoitteet liittyvät toisiinsa, ja liikunta on hyvä tapa käsitellä useampaa tavoitetta samanaikaisesti.

Kestävän Kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) pyrkii tukemaan kehitystä ja kasvua siten, että maapallomme säilyy myös tuleville suku-polville. Toimintaohjelman slogan kuuluu: “Leave no one behind!” Siinä huomioidaan maapallon kantokyvyn vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä.

Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys kulkevat siis käsi kädessä.