LiiKe mukana Tansanian innovointi- ja teknologiatapahtumassa!

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe osallistui lokakuun alussa 2018 Tansanian Dar es Salaamissa järjestettyyn teknologia – ja innovointitapahtumaan ”Sahara Sparks + AfriLab Annual Gathering 2018 – Innovation in Data Age”. Tapahtumaa voisi luonnehtia Afrikan Slushiksi. Kolmepäiväinen teknologia – ja innovointitapahtuma kokosi yhteen ympäri Afrikkaa toimivat eri alojen start-upit, kansalaisjärjestöt, yliopistot ja rahoittajat sekä monia muita tahoja. Verkostoitumisen lisäksi tapahtuma sisälsi mielenkiintoisia paneelikeskusteluja sekä osallistavia workshopeja. Viimeisenä päivänä tutustuttiin Tansanian innovaatioekosysteemiin sekä kierrettiin Darin innovaatio -hubit.

Mitä tapahtumasta jäi päällimmäisenä mieleen ja mitä LiiKe hyötyi innovaatio- ja teknologiatapahtumaan osallistumisesta? Mitä liittymäkohtia löytyy start-up maailmalle sekä kehitysyhteistyölle?

Tapahtuma tarjosi kaikille jotain, mutta LiiKen kannalta kiinnostavat näkökulmat löytyivät sosiaalisen yrittäjyyden (social entrepreneurship) sekä vaikuttavuusinvestoimisen (impact investing) teemoista, joista pidettiin useita puheenvuoroja. Sosiaalisen yrittäjyyden (tai yhteiskunnallisen yrittäjyyden) tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden ohella tuottaa positiivista yhteiskunnallista vaikutusta/muutosta. Vaikuttavuusinvestoiminen taas kanavoi yksityistä pääomaa hankkeisiin, joiden tavoitteena on luoda mittavaa ja myönteistä yhteiskunnallista hyötyä. Ikään kuin markkinavoimien valjastamista kehitysyhteistyön tavoitteille. Suunta, mihin tulevaisuudessa näytetään menevän yhä enemmän ja enemmän…

Viesti afrikkalaisilta yrittäjiltä oli selvä: ratkaistavia ongelmia Afrikassa riittää ja kuka olisi parempi ratkaisemaan paikallisia ongelmia kuin he itse. Kuka ratkaisut ongelmiin keksii, pystyy hyötymään niistä taloudellisesti. Tärkeää on, että “Afrikan ongelmista” rahaa tekevä tulee Afrikasta ja pitää rahat myös Afrikassa. Parhaimmillaan yritystoiminta tuottaa yrittäjälle itselleen hyvän toimeentulon sekä vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteisöihin positiivisesti. Juuri tällaisella asenteella kehitystä tapahtuu ja asiat muuttuvat!

Tapahtuman viimeisenä päivänä kiersimme läpi Dar es Salaamin innovointi -hubeja. Hub on yhteistyöskentelytila, jossa yrittäjät voivat verkostoitua ja innovoida. Parhaiten jäi mieleen naisille tarkoitetut hubit, jotka loivat turvallisen tilan ja naisten liikeideoita lähdettiin yhdessä mentorien kanssa viemään ja kehittämään eteenpäin. Täällä tapasimme esimerkiksi erään naisyrittäjän, joka keräämästään muovista valmisti pihalaattoja. Mahtava ja ajankohtainen innovaatio! Naisenergia oli näissä paikoissa kohdallaan ja hubien slogan kuuluikin: ”empowered women empower women” eli ”voimaantuneet naiset voimaannuttavat naisia”!

Ennen kaikkea olimme todella vaikuttuneita ihmisistä, joita tapahtumassa tapasimme – kunnianhimoisia, innovoivia, älykkäitä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita eri alan tekijöitä ja yrittäjiä! Vuorovaikutus oli rakentavaa ja innostavaa. Ihmiset olivat kiinnostuneita toisistaan ja toistensa toiminnoista. Olimme inspiroituneita mielenmaisemasta, jonka tapahtumaan osallistuvat yrittäjät jakoivat. Se oli motivaation ydin, joka saa aikaan muutoksia sekä valtauttaa ihmiset oman elämänsä johtajiksi.

”Women in innovations and technology” -paneelikeskustelussa tuotiin esille yhteiskunnan rajaavaa vaikutusta naisten mahdollisuuksille. Vahvat naisyrittäjät olivat kuitenkin toista mieltä; rajaako yhteiskunta todella mahdollisuuksia vai onko juuri syynä vallitseva ajatusmaailma (erityisesti naisten oma), joka rajaa mahdollisuuksia. Lainatakseni erästä panelistia: ”mindset is everything!”. Muuttamalla vallitsevia ajatusmalleja, pystymme muuttamaan myös yhteiskuntaa! Voimaantuneet ihmiset ovat yhteiskunnallisen muutoksen alku ja juuri. Tansanian tyttöprojektimme nimi ei siis turhaan ole ”Empowered Girls Speak Out” eli “Voimaantuneiden tyttöjen kannanotto”!

Innovaatio Hubin naisyrittäjiä. Oikealla pihalaattoja muovista tekevä naisyrittäjä. 

LiiKen edustus. 

“Innovation in the Date Age”