Sprint – Sports & Development Challenge

“Passionate about physical education, social impact or development cooperation? Unafraid to create new solutions to major challenges? We’ve got one for you.” Näin kuului haaste LiiKen, Helsinki Think Companyn ja Smashin järjestämään Sprint – Sports and Development Challengeen viime kevään maaliskuussa. Haasteeseen kutsuttiin mukaan kaikki innovatiiviset liikunnasta ja kehityksestä kiinnostuneet, eri alojen ammattilaiset ”hackaamaan” uusia ratkaisuja laadukkaamman liikunnan ja terveyskasvatuksen puolesta kehitysmaissa!

Koulutus on yksi vahvimmista ja tehokkaimmista keinoista kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Liikunta on osa laadukasta koulutusta sekä yhdistävä tekijä elämänmittaiselle oppimiselle. Kun liikunta on integroituna osaksi koulumaailmaa, toimii se vahvana välineenä sekä väylänä terveydelle, hyvinvoinnille, oppimiselle, sukupuolten tasa-arvolle sekä sosiaaliselle kuuluvuudelle. Koulutus on LiiKen pelikenttä – liikunnan ja urheilun avuin lapset motivoituvat käymään koulussa. LiiKen toteuttamissa hankkeissa, liikunnan tuominen kouluihin on tutkitusti nostanut oppimistuloksia sekä peruskoulun läpisuorittaneiden määrää. Haasteena LiiKellä ja sen tansanialaisella kumppanijärjestöllä Sport Development Aid:lla on ollut, ettei monilla opettajilla kehittyvissä maissa ole tarvittavaa tietoa tai taitoa opettaa liikuntaa ja valistaa sen hyödyistä. Kuinka laadukkaan liikunnan ja terveyskasvatuksen opetusta saataisiin vietyä kestävästi myös kehittyviin maihin? Tämä oli yksi syy, miksi ”Sprint – Sports & Development Challenge” luotiin, löytääksemme ratkaisuja tähän haasteeseen.

Tämän lisäksi LiiKe oli jo pitkään ollut kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä liikunnan ja kehityksen parissa. Halusimme löytää uuden lähestymistavan globaaleiden kehityshaasteiden ratkomiselle, perinteisen hanketyöskentelyn rinnalle. Vuonna 2012 LiiKe toteutti ensimmäisen kokeilun teknologian integroimisesta omaan kehitysyhteistyöhön. Kyseessä oli Nokia Mobile Learning konsepti, jonka kautta eri liikuntalajien opettelu mahdollistettiin tapahtuvaksi puhelimen kautta. Nokia Mobile Learning kaatui kuitenkin Nokian myötä.

Vuodesta 2012 digitalisointuminen on kasvanut entisestään Tansaniassa, kuten muissakin Afrikan maissa. Älypuhelimet löytyvät yhä useammalta, niin kaupungeissa kuin maaseuduilla. Digiaika jyllää Tansaniassa! Tämä avaa uusia mahdollisuuksia meidän työllemme – laadukkaan koulutuksen edistämiselle liikunnan keinoin, kun vain löytyisi toimiva ja käyttäjäystävällinen työkalu! Tätä lähdettiin kehittämään! Substanssiosaamista teknologisiin innovaatioihin ei LiiKen sisältä löytynyt, joten osaamista ja nerokkaita mieliä piti lähteä etsimään muualta – tässä toinen syy ”Sprint – Sports & Development Challengen” synnylle!

Sprintin kaltaisia ajatuskiihdyttämöjä on lähtökohtaisesti sovellettu start-up maailmassa uusien ja innovatiivisten liikeideoiden synnyttämiseksi. Ennakkoluulottomina halusimme ottaa selvän, kuinka konsepti toimisi meidän maailmassamme. Pilotoiden sen ensimmäistä kertaa (meidän tietääksemme) kehitysyhteistyöjärjestön kohtaamiin haasteisiin. Kutsuen innovatiivisia ihmisiä ratkaisemaan kohtaamiamme haasteita yhdessä ja löytäen niille uudenlaisia ratkaisuja! Fasilitaattorina Sprintille toimi loistokas Helsinki Think Company.

Sprintiin lähti innovoimaan viisi hyvin monitieteellistä, teräväpäistä ja pelotonta tiimiä. Tiimien tukena läpi innovointimatkan toimi joukko mentoreita liikunnan, kehityksen, koulutuksen sekä teknologian alalta. Kriteereinä ratkaisulle oli: vähäkustanteinen, skaalattava, mahdollisuus uuden oppimiseen sekä itsensä kehittämiseen. Ratkaisujen parissa työskenneltiin kaksi tiukkaa täysimittaista työpäivää. Lisäksi kiihdytysviikonlopun jälkeen järjestettiin vielä kaksi workshopia ratkaisujen hiomiselle lopulliseen timanttiseen muotoon.

Sprint Challenge huipentui huhtikuun 6. YK:n ”Liikunnan, kehityksen ja rauhan”- päivänä (International Day of Sport for Development and Peace) käytyyn pitchaus – kilpailuun. Kukin tiimi esitti vuorollaan lyhyesti, mikä heidän ratkaisussaan oli ideana, miten se ratkaisee laadukkaan liikuntakasvatuksen ja – koulutuksen ongelman ja minkä takia juuri heidän ratkaisunsa on paras!

Kisa oli tiukka ja LiiKe oli sanoinkuvaamattoman kiitollinen osallistujien intohimosta ja valmiudesta ratkaista annettu haaste! Kaikki ratkaisut olivat käyttökelpoisia, mutta valitettavasti pelin henkiin kuului valita voittajaksi vain yksi! Joka lopulta oli ”MOJA”. Ratkaisu naisliikunnanopettajille, jossa keskiössä on digitaalinen yhteisö, jossa naisliikunnanopettajat voivat jakaa kokemuksia, ideoita, harjoitteita sekä voimauttaa ja vahvistaa toinen toisiaan!

Voittajatiimi: Alice Baggio, Emma Honkala, Terhi Hassinen sekä Tuomas Koskinen toimivat nyt LiiKen virallisina ”Innovatiivisuus Ambassadoreina”. ”MOJA”-ratkaisua ollaan kovaa vauhtia viemässä käytäntöön. Pohjatyö on kuitenkin ensin tehtävä kunnolla. Tiimi on laatinut kyselyn, joka toteutetaan tansanialaisten naisliikunnanopettajien keskuudessa. Tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat heidän suurimmat haasteet, joita he kohtaavat työssään ja mahdollisesti toimii laadukkaan koulutuksen esteenä. Tavoitteena on saada vastaukset kerättyä syyskuun aikana, jolloin voimme niiden pohjalta lähteä vastaamaan spesifisti tansanialaisten naisliikunnanopettajien haasteisiin ja luomaan heille yhteisöä, jossa parhaimmillaan saattaa tapahtua laadukkaan koulutuksen vallankumous!

Stay tuned…

“MOJA” voittajatiimi vasemmalta oikealle: Alice Baggio, Tuomas Koskinen,

Terhi Hassinen (Emma Honkala puuttuu kuvasta).