Liikunnan kautta irti vahingollisesta kulttuuriperinnöstä. Maalina tasa-arvoisempi nykypäivä!

LiiKe:n “Empowered Girls Speak Out”-projekti (EGSO) lähestyy teiniraskauksien ja aikaisten avioliittojen ongelmaa kulttuuriperinteiden kautta. Tansanialaisessa perinteessä tyttölapsi käy läpi unyago-seremonian, joka valmistaa tämän aikuiselämään ja avioliittoon. Unyagossa tytöt oppivat mm. hyvät käytöstavat, kodinhoidon, henkilökohtaisen hygienian hoidon ja miehen sekä lasten tarpeiden tyydyttämisen. Näiden taitojen avulla he pystyvät pitämään kodin, perheen ja aviomiehen tyytyväisinä. Aikaisemmin tytöt menivät unyagoon juuri ennen murrosikää, sillä murrosiän alettua tytön katsottiin olevan valmis avioliittoon. Ajan kuluessa unyagon ajoitus tyttöjen elämässä on kuitenkin siirtynyt yhä aikaisemmaksi ja nykyään jopa 6-vuotiaat lapset käyvät läpi tämän koulutuksen.

Unyago on käynyt kiistanalaiseksi, sillä sen ideologia, sisältö sekä ajoittuminen tytön elämässä eivät vastaa nykyajan vaatimuksia. Unyago ihannoi vanhanaikaisia sukupuolirooleja painottaen naisen asemaa kotona perheen ja kodin hoitajana. Äitiyden ja vaimoksi tulemisen katsotaan olevan tytön tärkein elämän tavoite. Lisäksi unyago opettaa liian nuorille tytöille asioita, jotka eivät kuulu lapsen elämään, mm. tulevan aviomiehen seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen.

Ennen vanhaa koko Tansaniassa harjoitetun unyagon suosio on hiipunut, mutta Etelä-Tansaniassa Mtwaran maakunnassa perinne elää yhä vahvana. Sisältönsä takia unyagon katsotaan olevan syy alueen tyttöjen ongelmiin liittyen teiniraskauksiin, aikaisiin avioliittoihin ja heikkoon koulumenestykseen. Nyt kun aika tuntuu olevan kypsä muutokseen, on LiiKe yhdessä eteläisen kumppanijärjestönsä Sports Development Aidin (SDA) kanssa kerännyt kokoon ”kungweja” (unyago-ohjaajia) joille on perustettu oma järjestö. Näiden kungwien kanssa on unyagolle suunniteltu uusi opetussisältö, joka vastaa paremmin tyttöjen kehitystasoa ja nykyajan tarpeita. Vanhojen hyvinä pidettyjen aiheiden lisäksi päivitetyssä unyagossa painotetaan koulunkäynnin tärkeyttä, terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa. Nämä edistykselliset kungwit ovat motivoituneet päivittämään tietojaan ja ottaneet aktiivisesti osaa heille järjestettyihin seminaareihin.

Kungweille tarjotun koulutuksen myötä he ovat tietoisia mm. ihmisoikeuksista sekä lasten ja tyttöjen oikeuksista ja osaavat – ja haluavat puuttua tilanteisiin, joissa näitä oikeuksia rikotaan.

Esimerkkitapaus kungwi-järjestön jäseneltä Rouva Bi Mwanashurulta (76v.) Kiangan kylästä: Rouva Mwanashuru löysi kouluikäisen tytön nukkumassa puun alla ja kävi ilmi, että tytön vanhemmat olivat ottaneet tytön pois koulusta ja lähettäneet tämän avioliittoon. Tyttö ei halunnut avioitua, eikä nukkua aviomiehensä kanssa, joten oli ulkona paossa. Kuultuaan tämän, Rouva Mwanashuru otti yhteyttä viranomaisiin ja meni tapaamaan tytön perhettä. Avioliitto purettiin ja tyttö muutti takaisin kotiinsa.

Kungwi-järjestö on saanut paljon uusia jäsenanomuksia ja sen odotetaan kasvavan nopeasti. Järjestön jäsenet mainostavat uutta järjestöään yhteisöissään ja EGSO-projektin järjestämissä tapahtumissa. Uusi unyago -koulutustapa ja -sisältö ovat herättäneet paikallisissa paljon kiinnostusta ja kiitosta. Kentältä kuultujen tarinoiden perusteella näyttää siltä, että eri yhteisöjen jäsenet ovat enenevässä määrin käsittämässä, että vanhanaikainen unyago ei ole nuorille tytöille hyväksi ja arvostavat työtämme unyagon ja kungwien parissa.

Opinnäytetyöni (2017) tutki unyagon vaikutuksia tyttöjen elämään. Erityisesti tutkimus halusi selvittää, millainen vaikutus unyago-koulutuksella on tyttöjen seksuaaliseen aktiivisuuteen. Tutkimukseen haastateltiin 28 unyagon käynyttä tyttöä.

Useimmat haastateltavista kielsivät henkilökohtaisesti saaneensa seksuaalista opetusta unyagossa, tai kiinnostuneensa seksistä sen aikana, mutta kertoivat muiden ikätovereidensa oppineen tyydyttämään miehen seksuaaliset tarpeet ja tämän takia kiinnostuvan seksuaalisista suhteista. Unyagossa harjoitetaan kovaa kuria ja tyttöjä kielletään puhumasta saamastaan koulutuksesta ulkopuolisille. Tämä voi olla syynä siihen, että tytöt eivät halunneet puhua omasta kokemuksestaan, vaan puhuivat mieluummin muista ikätovereistaan.

Haastateltavat olivat tietoisia nuorten tyttöjen seksuaalisesta aktiivisuudesta ja teiniraskauksista. Yleinen mielipide oli, että unyagossa on tärkeää ja hyödyllistä sisältöä, mutta seksuaalinen sisältö tulisi irrottaa siitä. Sen katsottiin olevan lapsille haitallista ja johtavan tyttöjen lisääntyneeseen kiinnostukseen aloittaa seksuaaliset suhteet. Toiset unyago-opettajat ”kungwit” näyttävät tytöille vihreää valoa seksuaalisten suhteiden aloittamiseen, ja toiset neuvovat pidättäytymään seksistä. Selvästi suurin osa haastateltavista eivät olleet saaneet unyagossa tietoa ehkäisymenetelmistä.

Kirjoittanut: Anu Nieminen (anu.nieminen@liike.fi)

Kuvassa: Kungwi – järjestön naisia ja Empowered Girls Speak Out-

projektin koordinaattori Anu Nieminen.