FC Vito -joukkueen opiskelua tukee suomalainen kummi!

Kummitoiminta hyödyttää FC Vito -joukkueen pelaajia ja koko yhteisöä

Moni kansalaisjärjestö tekee hyvää kohdemaassa kummitoiminnan avulla. Parin-kolmenkympin tuella maksetaan koulumaksuja ja hoidetaan kirjat reppuun. Useat järjestöt käyttävät kummirahan koko kylän tai alueen kehitykseen, kummilapsi on kasvo laajemmalle kehitysyhteistyölle. Joka vuosi Helsinki Cupissa vierailevan FC Vito -jalkapallojoukkueen pelaajat Lindin läänistä ovat saaneet oman henkilökohtaisen kummin, ja 20 euron kuukausituki kohdistuu pelaajan hyvinvointiin. Hyötyvät siitä muutkin, siitä hieman tuonnempana.

LiiKen vapaaehtoistyöntekijä Jesse Vahtervuo teki opintoihinsa liittyen syksyllä 2017 upean opinnäytetyön FC Vito -kummitoiminnasta. Toiminta alkoi itse asiassa vuonna 2012, jolloin pelkästään LiiKe tuki koko FC Vito Malaika Tandahimba -tyttöjoukkueen opiskelua. Jesse keskittyi tutkimuksessaan yksityisten kummien tukemiin viiteen joukkueeseen, FC Vito Lindi Urban 2013, FC Vito Malaika Ruangwa 2014, FC Vito Kilwa 2015, FC Vito Malaika Nachingwea 2016 sekä FC Vito Lindi Rural. Kolme poikien joukkuetta ja kaksi tyttöjen joukkuetta!

  • Koulumenestykseni on parantunut luokan heikoimmista kymmenen parhaan joukkoon. Jos en olisi osa FC Vito joukkuetta, saattaisin olla kaduilla. Sen jälkeen, kun liityin joukkueeseen, en ole hölmöillyt ja nykyisin tiedän mitä minun tulee tehdä ja missä olla”, kertoo poikapelaaja Kilwasta.

Tämä on suora lainaus Jessen tutkimushaastatteluista. Lauseet kohdistuvat erityisesti joukkueessa olemiseen. Kuulumiseen johonkin yhteiseen. Tämä ei ole vielä rahakysymys ollenkaan, tarvitaanko kummitoimintaa, jos joukkue hoitaa pelaajiaan?

  • Kummivanhempien avustuksella pelaajat ovat saaneet koulukirjoja ja -pukuja, sekä muita opiskeluun tarvittavia välineitä. Monella perheellä olisi taloudellisia vaikeuksia koulumaksuihin liittyen ilman kummien tukea. Kummien avulla pelaajat ovat saaneet myös paljon uusia urheilutarvikkeita. Monet tansanialaisista toivovat, että kummit voisivat matkustaa tapaamaan heitä paikan päälle ja näin tutustumaan toisiinsa paremmin. Vanhempien haastatteluista kävi selvästi ilmi, että he toivovat kummien kannustavan lapsia opiskelemaan ahkerasti. Tansanialaiset kokivat myös tärkeäksi sen, että jossain kaukana on joku täysin ulkopuolinen, joka välittää ja haluaa auttaa.

Lause, ”kaukana on joku täysin ulkopuolinen, joka välittää ja haluaa auttaa”, herättää huomiota. Eikö raha olekaan se ainoa motivoiva tekijä, vaan emotionaalisuus on myös tärkeä inspiraatio? Välittäminen heijastuu FC Vito -palaajien opiskelumotivaatioon, kummituen taloudellinen osuus mahdollistaa kirjat, kynät, reput ja koemaksut. Monet koululaiset ovat ostaneet myös kummituella tai pelimatkarahoilla itselleen polkupyörän, näin koulumatkaan tai treeneihin menemiseen kuluu aikaa vähemmän. Ajan voi käyttää veden hakuun, polttopuiden noutoon, siivoamiseen, mutta myös opiskeluun. Jos kotiin ehtii ennen pimeää, voi valoisana aikana opiskella palmupuun alla. Kätevää eikö totta? Maaseudulla kun sähköä on vain harvoilla ja öljylamput yleensä vain vanhemmilla.

Tyttöjen kohdalla kummitoiminta on vielä merkittävämpää. Jalkapallo on maskuliininen laji koko Tansaniassa ja maaseudulla tyttöjen tehtävä on pitää huolta kodista ja valmistautua mahdolliseen tulevaan teiniavioliittoon tai -äitiyteen. Tytöt koetaan maksuvälineeksi, jotka syövät perheen ruokaa, kunnes ovat riittävän vanhoja mennäkseen naimisiin. Myötäjäiset ovat vanhempien rahallinen etu. Tyttären poistuessa omasta ruokakunnasta jää rahaa enemmän poikien kouluttamiseen ja elämiseen yleensä.

Esimerkki erään tyttöpelaajan vanhempien haastattelusta Ruangwasta:

 ”Jumalalle kiitos kummivanhemmista sekä valmentajista, että he ovat auttaneet tyttöjä pääsemään siihen pisteeseen, missä he nyt ovat. Tytöt palasivat Suomesta kasa lahjoja mukanaan ja heillä oli mukana myös hieman rahaa, jotka oli saatu cashew -pähkinöiden myynnistä.” Rahat käytettiin tärkeisiin koulutarvikkeisiin lapsen hyväksi.

”Viime vuonna tytär aloitti yläasteen ja hän sai kummivanhemmilta rahaa suorittaakseen yläastekoulutuksen (150 000 TSh). Jos taloudellista tukea ei olisi, niin vanhemmilla olisi vaikeuksia maksaa opiskelumaksuja. Tytön itsevarmuus on parantunut ohjelman myötä ja ryhmätehtävät ovat nykyään tytölle helppoja sekä ryhmätyötaidot parantuneet huomattavasti.”

Miten ne muut sitten hyötyvät kummitoiminnasta? Ilman kummitukea tämä ruangwalainen tyttö olisi tuskin koskaan jatkanut koulutustaan. Tytön jatkaessa koulunkäyntiään, huomio kohdistuu tietysti veljiin. Hekin ovat etuoikeutettuja koulutukseen, ainakin vanhin veljistä. Hänen pitää hankkia leipä koko perheelle, kun vanhemmat ovat liian heikkoja työntekoon. Pääseekö nuorempi veljistä myös nyt jatkokoulutukseen, sitä emme tiedä. Tansanialaisen kulttuuritasa-arvon nimissä uskon vahvasti, että veljistä molemmat pääsevät myös jatkokoulutukseen. Eihän perheen pojat voi olla huonommassa asemassa kuin tytär?

LiiKen ja FC Viton kummitoiminta kohdistuu erityisesti köyhiin perheisiin maaseutukaupungeissa. Lindin lääni on Tansanian alikehittyneimpiä ja vuoden 2017 yläasteiden oppimistuloksissa lääni sijoittuu 28 läänin joukossa viimeiseksi. Vuosittainen 12 pelaajan tukeminen tuskin nostaa Lindiä taulukon mitalisijoille, mutta motivointi on tarttuvaa.

Pelaajien vanhemmat ja luokkakaveritkin näyttävät hyötyvän kummitoiminnasta.

  • Moni vanhempi kertoi, että ”heidän ei enää tarvitse huolehtia siitä, missä lapset viettävät vapaa-aikansa. Lapset menevät koulusta jalkapalloharjoituksiin ja tulevat sieltä kotiin tekemään kotitehtäviään.”
  • Opettajille tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että myös monet FC Vito -pelaajien luokkakavereista ovat aloittaneet opiskelemaan ahkerasti. ”FC Vito -joukkueiden pelaajat ovat kannustaneet ja rohkaisseet muitakin opiskelijoita omalla esimerkillään.”

Helsinki Cup ja vierailu Eurassa paikallisen jalkapallojoukkueen vieraana on ollut silmiä avaavaa. Mitä maailmalla on tarjota? Olisivatko esimerkiksi nachingwealaiset tytöt voineet unelmoida tulevaisuudesta ilman, että vierailu Suomeen antoi unelmille siivet? Pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle. Ehkä koulunkäynti avaa mahdollisuuden mennä uudelleen kauas? Varmaa on kuitenkin, ettei kummitoiminnassa mukana olevien tyttöjen ja poikien tarvitse enää pelätä koulun keskeytymistä tai varhaista teiniavioliittoa – sen verran rahalla on valtaa maaseudullakin.

Havumäen ja Helanderin perheet yhteiskuvassa kahden kummipelaajan ja koko FC Vito Malaika Liwale 2018 joukkueen kanssa.
Ramlati Mindiwilin kummina toimii Kati Lahtinen perheineen Huittisista