Liikunnan, Rauhan ja Kehityksen päivä perjantaina 6.4.2018, tapahtuma Tiedekulmassa klo 12-16!

Liikunnan, Rauhan ja Kehityksen päivän tapahtuma perjantaina 6.4. klo 12-16 Tiedekulmassa, Yliopistonkatu 4

 

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe  kutsuu sinut osallistumaan viidenteen Kansainväliseen Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päivän tapahtumaan. Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) ovat halunneet tunnustaa urheilun roolin kulttuurillisten rajojen rikkojana ja ihmisten mobilisoijana ympäri maailman, ja nimenneet huhtikuun 6. päivän Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päiväksi (International Day of Sport for Development and Peace).

Tämän vuoden tapahtuman teema Suomessa on YK:n Agenda 2030 Kestävän Kehityksen tavoite nro. 4 – Laadukas Koulutus. Kuinka teknologisilla innovaatiolla voidaan edistää laadukasta liikunnan ja terveyskasvatuksen opetusta kehittyvissä maissa?  

Koulutus on yksi vahvimmista ja tehokkaimmista keinoista kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Liikunta taas kuuluu kaikille ja on osa laadukasta koulutusta sekä yhdistävä tekijä elämänmittaiselle oppimiselle. Kun liikunta on integroituna osaksi koulumaailmaa, toimii se vahvana välineenä sekä väylänä terveydelle, hyvinvoinnille, oppimiselle, sukupuolten tasa-arvolle sekä sosiaaliselle kuuluvuudelle. Kuitenkaan monilla opettajilla kehittyvissä maissa ei ole tarvittavaa tietoa tai taitoa opettaa liikuntaa ja valistaa sen hyödyistä. Kuinka laadukkaan liikunnan ja terveyskasvatuksen opetusta saataisiin vietyä kestävästi myös kehittyviin maihin?

Löytääksemme ratkaisuja tähän merkitsevään kehityshaasteeseen, LiiKe yhteistyössä Helsinki Think Companyn sekä Smashin kanssa järjestivät maaliskuussa ”Sprint- Sports & Development” haasteen, jossa tehtävänä oli luoda kestäviä ratkaisuja opettajien tieto-taidon vahvistamille liikunnan ja terveyskasvatuksen opetuksessa, toimien välineenä ja väylänä  laadukkaan koulutuksen vahvistamisessa kokonaisuudessaan. Haaste keräsi viisi tiimiä luomaan ratkaisuja viikonlopun ajaksi maaliskuun keskivaiheilla.

Huhtikuun 6. päivänä pidettävässä,  Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päivän tapahtumassa,  haaste tulee kulminoitumaan finaaliin, jossa haasteeseen osallistuneet tiimit pitchaavat tuomaristolle sekä yleisölle omat ratkaisunsa. Paras pitchaus voittaa matkan ideasta käytäntöön.

 Pitching -finaalin lisäksi ohjelmaa tarjoaa joukko eturivin asiantuntijoita kehityksen ja liikunnan alalta. Moderni teknologia tarjoaa rajattomat mahdollisuudet sekä tuo maailman ihmisiä ennen näkemättömällä tavalla lähemmäksi toisiaan. Mitä teknologialla on annettavaa liikunnalle ja kehitykselle?

 Tapahtuman ensimmäisen puheenvuoron pitää Plan Internationalin Nora Lindström otsikolla “Tech for good: development in a digital world”- teknologisten innovaatioiden mahdollisuudet kehitykselle. Nora Lindström toimii Planilla digitaalisen kehityksen globaalina koordinaattorina. Toisen puheenvuoron pitää  NHL sekä NBA joukkueiden arvostettuna fysiikkavalmentajana toiminut, nykyisin Suomessa toimiva  liikunta- ja hyvinvointialan monitoimiryittäjä Marko Yrjövuori. Muun muuassa Elite Trainers  sekä Healthy Bossin perustanut Yrjövuori kertoo teknologisista innovaatioista liikunnan ja hyvinvoinnin alalla.

 Teknologiaan painottuvien puheenvuorojen lisäksi, kertoo Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe:n toiminnanjohtaja Ari Koivu, miten liikunta voi toimia katalysaattorina kehitykselle. Viimeisimmän puheenvuoron pitää kehitysyhteistyöjärjestöjen katto-organisaatio Kepan Katja Hintikainen, joka toimii Kepassa Agenda2030 Kestävän Kehityksen ohjelman asiantuntijana. Katja avaa puheenvuorossaan yleisölle lyhyesti mitä YK:n Agenda2030 ohjelmassa on kyse ja miksi juuri Laadukkaan Koulutuksen tavoite, toimii dynamona muidenkin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle.

 ”Sprint- Sports & Development” haaste sekä pitchaus -finaali on täysin uutta ja ennennäkemätöntä liikunnan ja kehityksen alalla Suomessa. Sprintin kaltaisia haastekiihdyttämöjä on lähtökohtaisesti sovellettu start-up maailmassa uusien ja innovatiivisten liikeideoiden synnyttämiseksi, mutta tällä kertaa halusimme ottaa selvää kuinka sama konsepti toimisi liikunnassa ja kehityksessä. Uskomme vahvasti, että monitieteellisten tiimien intensiivisellä ryhmätyöskentelyllä, asiantuntevien mentoreiden tukemina Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päivän tapahtumassa 6. huhtikuuta voidaan kuulla jotain aivan uutta ja ennennäkemätöntä! Tällä innovatiivisella ja pilotoivalla, liikunnan ja kehityksen alan kiihdyttämökonspetilla haluamme innostaa muitakin järjestöjä ja alan toimijoita hakemaan uusia ratkaisuja perinteisen ajatuslaatikon ulkopuolelta.

 Tervetuloa mukaan!

 

Speakers:

Marko Yrjövuori (Founder of Healthy Boss)
Nora Lindström (Plan, global coordinator for digital development)
Katja Hintikainen (Kepa, Agenda2030 specialist )
Ari Koivu (LiiKe, executive director)

TAPAHTUMAN NIMI
International Day of Sport for Development and Peace (Kansainvälinen Liikunnan, Kehityksen ja Rauhan päivä)

TAPAHTUMAPAIKKA + OSOITE

Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, 00101 Helsinki

PÄIVÄMÄÄRÄ

6.4.2018

KELLONAIKA

12-16

 

TAPAHTUMAKIELI:

englanti

https://www.facebook.com/events/790200657857587/