Urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaari Olympiakomitean talolla 6.4.2017 klo 9-11.30

#IDSDP

 
Kansainvälinen Urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaari Olympiakomitean talossa (Radiokatu 20) Helsingissä 6.4.2017 (International Day of Sport for Development and Peace)

 
Neljättä kertaa järjestettävän Urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaarin teemana on ”Liikunta ja kestävän kehityksen tavoitteet”. YK:n virallista teemapäivää on vietetty eri puolilla maailmaa vuodesta 2014. LiiKe on ollut mukana järjestämässä molempia edellisvuosien seminaareja. Kuluvana vuonna LiiKen kumppaneina ovat suomalaiset urheiluopistot sekä Suomen Olympiakomitean Olympiakasvatus -hanke.

 
Päivän seminaarin kantavina teemoina ovat liikunta ja olympiakasvatus sekä niiden vaikutus Kestävän Kehityksen Tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG 2030) – Miten liikunnan avulla pystytään tuomaan tavoitteet joka ihmisen nähtäväksi ja koettavaksi. Seminaari koostuu esityksistä ja paneelikeskusteluista, joissa käsitellään muun muassa erilaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden (liikunta, kulttuuri) mahdollisuuksista nähdä liikunta yhteisenä voimavarana SDG:n saavuttamisessa niin Suomessa kuin kehitysmaissa.

 
Seminaarissa nostetaan vahvasti esille myös kansalaisjärjestöjen vaikutus, merkitys ja mahdollisuudet toimia liikunnan ja kehityksen katalysaattorina ja kertoa esimerkein erilaisista saavutuksista niin kehitysmaissa kuin Suomessa. Seminaarissa pohditaan ja etsitään ratkaisuja, miten liikunta tukee esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia (Tavoite 3), Hyvää Koulutusta (4), Sukupuolten Tasa-arvoa (5), Eriarvoisuuden Vähentämistä (10) tai Kestävät kaupungit ja yhteisöt (11). Seminaarissa pohditaan uutta ja ajankohtaista Olympiakasvatuksen opintokokonaisuutta ja sen tuomia haasteita. Jossain välissä pyritään myös löytämään ratkaisuja toimivampaan, suvaitsevampaan ja aktiivisempaan yhteiskuntaan, jossa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja toimia yhteiskunnan täysvaltaisena aktiivisena jäsenenä.

 
Liikuntaa on käytetty onnistuneesti muuan muassa terveyden edistämisessä, koulunkäyntiaktiivisuuden lisäämisessä, tyttöjen aseman vahvistamisessa, vammaisten integroimisessa sekä rauhanneuvottelu-prosesseissa ja kuntoutumisessa traumoista. Liikunnan kautta kuten myös muiden osallistavien työpajojen ja aktiviteettien kautta voi helposti ja pieninkin kustannuksin tuottaa jokaisen arkeen hyvää oloa, aktiivista elämäntapaa, moninaisia taitoja ja sosiaalisia kontakteja – asioita, joista hyvä elämä rakentuu.

 
Seminaarissa haluamme tuoda erilaisia ihmisiä eri aloilta yhteen keskustelemaan päivän ajankohtaisista aiheista positiivisessa ja aktiivisessa ympäristössä, jossa jokainen pääsee osaksi toimintaa, tekemistä ja keskustelua.

 
Seminaaria eteenpäin jallittaa toimittaja Tom Nylund. Seminaari striimataan myös suorana nettiTV:ssä.

 
Suomalaiset Urheiluopistot järjestävät 6.4. omat SDG -liikuntapäivät omissa opistoissaan. Näin Kestävän Kehityksen Tavoitteet tulevat tutuiksi opiskelijoille ja opettajille.

 
Olympiakasvatuksesta Kestävään Kehitykseen -seminaari torstaina 6.4.2017

 
Seminaarin ohjelma (aamu 9:00 – 11:30)

 
Klo 9:00 Ilmoittautuminen seminaariin ja aamukahvit (mahdollisuus tutustua Liikuntaa Tansaniassa -valokuvanäyttelyyn, paikalla valokuvaaja Timo Villanen)

 
Klo 9:30 Liikunnallinen aamunavaus ja avaussanat, LiiKen puheenjohtaja Leena Harkimo

 
Klo 9:45 Eriarvoisuuden vähentäminen ja Punainen Kortti Rasismille (Kestävän kehityksen tavoite 10) – Ilari Äijälä, FIMU ry
Klo 10:00 Kestävät kaupungit ja yhteisöt – Mitä olympialaisten jälkeen? (Tavoite 11) – Jaana Helminen, HY
Klo 10:15 Agenda 2030 raportti – terveyttä ja hyvinvointia (Tavoite 3) – Elina Levula, Suomen Olympiakomitea

 
Klo 10:30 Paneelikeskustelu: Liikunnalla kohti kestävää kehitystä – Jaana Helminen (HY), Ari Koivu (LiiKe), Petri Haapanen (Olympia-Akatemia), Katja Hintikainen (KEPA), Ossi Heinänen (Plan Suomi)
A. Mitä Agenda 2030 tarkoittaa liikunnalle ja urheilulle?
B. Kestävän Kehityksen Tavoitteet -opintokokonaisuus Urheiluopistoissa, mitä tulevat liikuntaneuvojat tietävät kestävästä kehityksestä
C. Kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet liikunnan ja terveyskasvatuksen toiminnoissa kehitysmaissa – tytöt ja naiset mukaan!

 
Lopuksi aikaa kysymyksille ja yleisön kommenteille noin 15 min

 
Klo 11:15 Miten tästä eteenpäin – Kestävä kehitys suomalaisessa ja kansainvälisessä liikunnassa, Valtion Liikuntaneuvoston suunnittelija Toni Piispanen

 
Klo 11:25 Päätössanat, Vuoden LiiKe -palkinnon jako ja julkilausuma

 
Klo 11:30 Seminaari päättyy

 

Ilmoittauduthan seminaariin: henriika.lassinharju@liike.fi