Liikunnan, kehityksen ja rauhan päivän seminaari 6.4.2016 – Save the Date!

Kansainvälinen Urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaari
Helsingissä Sanomatalon Mediatorilla 6.4.2016 KL 9 – 12

Kolmatta kertaa järjestettävän Urheilun, kehityksen ja rauhan päivän seminaarin teemana on Liikunta ja aktiivinen elämä on jokaisen ihmisoikeus. YK:n virallista teemapäivää on vietetty eri puolilla maailmaa vuodesta 2014. LiiKe on ollut mukana järjestämässä molempia edellisvuosien seminaareja. Viime vuoden seminaarissa Pohjois-Haagan yhteiskoululla lähdimme rakentamaan verkostoa, jossa liikunnan ja urheilun toimijat sekä hyväntekijät yhdessä edistävät liikuntaa ja urheilua ihmisoikeutena sekä voimana, joka tuo kaikenlaiset ihmiset yhteen ja rakentaa rauhaa. Tänä vuonna kutsumme teidät Sanomatalon Mediatorille – Tervetuloa! Tämän vuoden seminaarissa LiiKen kumppaneina ovat vammaisille tarkoitettu Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja, Lyhty ry sekä Lyhty ry:n mediatyöpaja Radio Valo.

Päivän seminaarin kantavina teemoina ovat liikunta, ihmisarvo ja yhteiskunnan täysvaltainen jäsenyys – Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään osana yhteiskuntaa, jossa hän elää. Seminaari koostuu paneelikeskusteluista, joissa käsitellään muun muassa erilaisten osallistavien työpajojen (liikunta, kulttuuri) mahdollisuuksista integroida erilaisia ihmisiä yhteiskunnan vahvoiksi toimijoiksi ja jäseniksi niin Suomessa kuin kehitysmaissa.

Seminaarissa nostetaan vahvasti esille myös median vaikutus, merkitys ja mahdollisuudet tukea vähemmistöjen moninaista näkyvyyttä ja tuoda heidän erilaiset äänensä kuuluviin niin kehitysmaissa kuin Suomessa. Seminaarissa pohditaan ja etsitään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin ja olosuhteisiin niin kotimaassa kuin muualla maailmassa positiivisin, toiveikkain ja avoimin mielin. Kaikissa medioissa vahvasti käynnissä oleva keskustelu pakolaistilanteesta ympäri Eurooppaa on valitettavan negatiivisesti sävyttynyttä ja yksipuolista. Keskustelua on herättänyt erityisesti vastaanottokeskuksien toimettomat ja turhautuvat nuoret miehet sekä paikkakuntalaisten huoli, pelot ja ennakkoluulot. Seminaarissa pohditaan ajankohtaista tilannetta ja sen tuomia haasteita sekä pyritään löytämään ratkaisuja toimivampaan, suvaitsevampaan ja aktiivisempaan yhteiskuntaan, jossa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja toimia yhteiskunnan täysvaltaisena aktiivisena jäsenenä.

Liikuntaa on käytetty onnistuneesti muuan muassa kotoutumisen välineenä, rauhanneuvotteluprosesseissa ja kuntoutumisessa traumoista. Liikunnan kautta kuten myös muiden osallistavien työpajojen ja aktiviteettien kautta voi helposti ja pieninkin kustannuksin tuottaa jokaisen arkeen hyvää oloa, aktiivista elämäntapaa, moninaisia taitoja ja sosiaalisia kontakteja – asioita, joista hyvä elämä rakentuu.

Seminaarissa haluamme tuoda erilaisia ihmisiä eri aloilta yhteen keskustelemaan päivän ajankohtaisista aiheista positiivisessa ja aktiivisessa ympäristössä, jossa jokainen pääsee osaksi toimintaa, tekemistä ja keskustelua.

Seminaarin mediakumppanina on Helsingin Sanomat. Seminaari lähetetään myös suorana HS:n nettiTV:ssä.

Seminaarin alustava aikataulu:
8:30   Rekisteröityminen ja aamiaistarjoilu. Valokuvanäyttely avoinna ja kuvaaja paikalla vastaamassa kysymyksiin.
9:00   Liikunnallinen aamunavaus ja avaussanat
9:15   Paneelikeskustelu: Liikunta väylänä ja välineenä yhteiskuntaan. Liikunnan ja urheilun avaamat mahdollisuudet pakolaisille ja turvapaikanhakijoille Suomessa: liikunta kotoutumisen välineenä ja väylänä yhteiskunnan aktiiviseksi ja täysvaltaiseksi jäseneksi
9:45   Osallistavat liikuntaterveiset Tansaniasta
10:00 Paneelikeskustelu: Sosiaalinen inkluusio ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja viettää aktiivista elämää. Vammaisten oikeudet ja työllistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa kehittävie ja kuntouttavien työpajojen kautta esimerkkejä onnistuneista liikunta-, kulttuuri-, ja kahvilatyöpajoista.
10:30 Rap-musiikkiesitys
10:45 Paneelikeskustelu: Liikutaan yhdessä kohti liikkumisen unelmavuotta 2017! Suomi liikkuu 2016: julkisten liikuntatapahtumien vahvuudet ihmisten aktivoijina ja yhteentuojina sekä maahanmuuttajien ja vähemmistöjen toimijuuden vahvistamisessa.
11:15 Tanssiesitys
11:30 LiiKe 15 -vuotta kirjan julkaisu sekä valokuvanäyttelyn avaus. Haastattelussa valokuvaaja Timo Villanen ja kirjailija MIka Wickström.
11:45 Päätössanat ja seminaariin osallistuneiden kesken arvotaan 10 lippua illan keikalle Tavastialle Salamarockiin
12:00 Seminaari päättyy

Lisää infoa edellisten vuosien seminaareista sekä päivityksiä Sanomatalon seminaarista löydät Facebookista, Kansainvälinen urheilun ja kehityksen päivä.
Kansainvälinen peace&sport yhteisö on luonut päivälle #idsdp-tunnuksen Twitteriin ja Facebookiin.